A Köztársasági Őrezred praktikái

Köztársasági Őrezred vezetője szerint rájuk nem vonatkoznak a törvények avagy a munkáltató praktikái

TETTREKÉSZ MAGYAR RENDŐRSÉG
SZAKSZERVEZETE
SZEKSZÁRD
Tanya u. 4.

 

Szám: Kü-184/2008.

dr. Dobozi József r. ddtb
Köztársasági Őrezred
Parancsnoka

Budapest

Tisztelt Dandártábornok Úr!

Kérem Önt, hogy a Köztársasági Őrezred területére a TMRSZ tisztségviselői részére beléptető kártyát biztosítani szíveskedjék a Hszt.-ben szabályozottak alapján.

A TMRSZ az Ön szervezetén belül nem tudja az Alkotmányban és egyéb jogszabályokban rögzített feladatait ellátni, mivel ez idáig nem engedélyezték részünkre a belépést.

 

Szekszárd/Budapest, 2008. október 28.

Tisztelettel:

Szima Judit főtitkár

 

—— Válasz ——

 

KÖZTÁRSASÁGI ÖREZRED HIVATALA

 

Szám: 257-1/2008.

Hiv.sz: Kü-184/2008.ált

Szima Judit Asszony

Tettrekész Magyar Rendőrség
Szakszervezete Főtitkára

Szekszárd
Tanya u. 4.

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

Dr. Dobozi József r. dandártáhornok, a Köztársasági Őrezred parancsnokának megbízásából tájékoztatom, hogya Köztársasági Örezred Honvéd utcai objektumába a rendőrség hivatásos, köztisztviselői, közalkalmazotti állománya részére kiállított igazolványa jogosít belépésre.

Az igazolvány felmutatását követően a látogatás céljának közlése után az objektumőr az épületbe történő belépést engedélyezi.

Az épületben a parancsnok úr tájékoztatása és engedélye nélkül a TMRSZ tisztségviselői az épület falán hirdetményt, plakátot nem helyezhetnek el, illetőleg az irodákban közvetlen toborzói tevékenységet nem végezhetnek.

Kérem, hogy munkatársát Gula Szilvia TMRF szervezőt eligazítani szíveskedjen, hogy az irodákban kollégáink munkáját ne zavarja.

Tájékoztatom továbbá, hogy a Köztársasági Örezred által őrzött objektumokba munkatársainak belépését csak az őriztető szerv vezetőjének engedélyével tudjuk végrehajtani.

Azonban az ilyen eseteknél sem engedélyezett az őrszolgálatot ellátó állomány szolgálati feladalainak megzavarásával a toborzó, illetőleg a propaganda munka.

 

Budapest, 2008. november 04.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Verebes Pál r. ezredes
hivatalvezető

 

—— Viszontválasz ——

 

TETTREKÉSZ MAGYAR RENDŐRSÉG
SZAKSZERVEZETE

SZEKSZÁRD

Tanya u. 4.

Szám: Kü-184-1 /2008.

dr. Dobozi József r. ddtb
Köztársasági Őrezred
Parancsnoka

Budapest

 

Tisztelt Dandártábornok Úr!

 

A 257-1/2008-as számú válaszát megkaptuk, melyet dr. Verebes Pál hivatalvezető az Ön nevében küldött meg részünkre.

Kérjük Önt, hogy szíveskedjék megjelölni azt a jogszabályt, mely a Hszt. 27. § -nak kötelező betartását a Köztársasági Őrezred számára kivételként említi.

Kérjük Önt, hogy szíveskedjék megjelölni azt a jogszabályt, mely a Hszt. 28. § -nak kötelező betartását a Köztársasági Őrezred számára kivételként említi.

Kérjük Önt, hogy szíveskedjék megjelölni azt a jogszabályt, mely a Hszt. 29. § -nak kötelező betartását a Köztársasági Őrezred számára kivételként említi.

Tudomásunk szerint ilyen jogszabály nincs, ezért az Önök levelének tartalma joggal való visszaélést-valósít meg álláspontunk szerint.

Továbbá az Önök levelének tartalma sérti a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Általános Konferenciája 87. sz. Egyezményének 3. cikkében foglaltakat:

1.A munkavállalók és a munkáltatók szervezeteinek jogában áll alapszabályaik és szabályaik kidolgozása, képviselőik szabad megválasztása, szervezetük irányításának, illetve tevékenységük meg szervezése, valamint programjaik megfogalmazása.

2. Az állami hatóságok kötelesek tartózkodni minden beavatkozástól, ami ezt a jogot korlátozná, vagy annak törvényes gyakorlását gátolná. “.

Ezért felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Köztársasági Őrezred is köteles együttműködni a szakszervezetünkkel és biztosítani működésünk feltételeit is.

Tehát Önnek lehetővé kell tenni, mert jogosultak vagyunk rá, hogy:

    • az érdekképviseleti tevékenységünk céljából a fegyveres szerv kijelölt helyiségeit és azok berendezését a napi szolgálati (munka-) időn túl, illetőleg a szolgálati időben térítésmentesen használja.

    • Az általunk szükségesnek tartott tájékoztatásokat, felhívásokat, valamint a tevékenységével kapcsolatos adatokat a szolgálati helyen szokásos vagy más megfelelő módon közzétegyük.

    • a Köztársasági Őrezreden belül is működjünk, és tagjainkat tevékenységünkbe bevonjuk.

    • Illetve az esélyegyenlőség elvét figyelembe véve minden olyan további juttatást meg kell adniuk, melyet a többi szakszervezeteknek is biztosítanak.

Kérem Önt, hogy a Köztársasági Őrezred hivatalvezetőjét dr. Verebes Pál Urat eligazítani szíveskedjék a tekintetben is, hogy a szakszervezetünk, a TMRSZ, annak aktivistái nem az Ön beosztottjai, így részünkre parancsokat nem adhatnak. Kérem Önt, hogy válaszleveleiben a TMRSZ felé mellérendelti jogviszonyban lévőként szíveskedjék válaszolni a továbbiakban.

Kérem tájékoztatásom tudomásulvételét, a megkeresésünkre soron kívüli intézkedését, feltett kérdésünkre is soron kívüli tájékoztatását.

 

Szekszárd, 2008. november 5

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit főtitkár

 

Letölthető PDF formátum