Az Egri védőknek!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a Magyar Köztársaság munkavállalóinak azon érdekképviseleti szervezete, amely minden esetben egyértelműen kiáll a munkavállalók kizsákmányolása, a munkavállalói érdekek sárba tiprása ellen. A magyar egészségügyben dolgozó szakemberek helytállása és napi erőfeszítései elismerést érdemelnek minden időben, de különösen akkor, amikor kapzsi, tolvajlelkű, idegenszívű érdekek szervilis kiszolgálóiként a magyar állampolgárok életfeltételeinek biztosítását jelentő egészségügyet akarja ellopni az a kormány, amely a magyar emberek érdekeit csak szavakban szavatolja, de cselekedetei éppen ennek ellenkezőjét bizonyítják, mindenki számára nyilvánvaló, szégyentelen módon.


A hazugságok áradata tovább folytatódik a magyar nemzet színe javának érdekeit semmibe vevő kormányzás során. Akkor, amikor üzleti alapon próbálja valaki megszervezni az állam alapvető kötelezettségei közé tartozó egészségügyet, rendészetet, vagy éppen az oktatást, minden tisztességes magyar ember számára elfogadhatatlan kell, hogy legyen az a törekvés, amely hazánk idegen érdekek szolgálatába taszítására törekszik.

Az Egri Markhot Ferenc Kórház több száz munkavállalója példát mutat helytállásból, és irányt mutat az ország kisemmizett, kifosztott, eladósított többsége számára, hogy nem tűrünk, nem tűrhetjük tovább a demagóg tarkaság farizeus álarca mögött markukat dörzsölő kalmárok térnyerését, és a bibliai példa alapján ki kell őket korbáccsal kergetni onnan, ahová üzleti érdekeltségeikkel, embertelen kizsákmányoló mentalitásukkal betolakodni kívánnak az emberek testi-lelki gyógyulására hivatott közintézményeinkbe.

Felépített értékeink lerombolását meg kell akadályozni, meg kell állítani, a vétkeseket meg kell bélyegezni, nevén kell őket nevezni, hogy a szégyen jegye mindörökre rajtuk maradjon emlékeztetőül, intő példaként. Orrunknál fogva vezetnek minket, munkavállalókat, közel két évtizede. Amit a dolgozó magyar emberek felépítettek, amit a teremtő létrehozott ebben az országban, lassan mindez a lélekölő kufárok kezébe kerül.

Most amikor 600 tiszteletreméltó, a közéletben példamutató helytállásról tanúbizonyságot tevő, köztiszteletben álló orvos és szakszemélyzet áll ellen és kiállt segítségért, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete nem maradhat csöndben. Szólnia kell azokhoz a tagjaihoz, azokhoz a magyar munkavállalókhoz, akik 20 éve eszik a „rendszerváltás” egyre keserűbb kenyerét.

Minden tisztességes magyar embernek szolidaritást kell mutatnia az Egri Dolgozók helytállásával. Aki tud, segítse őket. A közvéleményhez fordulunk, hogy aki teheti, tehetségéhez és erejéhez mérten támogassa küzdelmüket. Eger szimbolikus város. Annak a szimbóluma, hogy a túlerővel szemben is lehet győzelmet elérni és ez nem csupán az 1552-es évre vonatkozó történelmi példa, hanem – meggyőződésünk szerint – napjainkban legalább ennyire aktuális kötelezettség mindazok számára, akik azt akarják, hogy végre maguk vegyék kezünkbe a sorsuk irányítását.

A kufárokat el kell kergetni onnan, ahol semmi keresnivalójuk nincs! Amennyiben ez nem megy szép szóval, fel kell húzni az egri vár ormára a koporsót, hogy halálunkig küzdeni fogunk, és azokat az árulókat, akik ezt nem veszik tudomásul, forró vízzel, szurokkal leöntve, tűzzel-vassal üldözve kell hazakergetni oda, ahová valók.

Nem kérünk a gyarmatosításból, nem kérünk az idegen érdekek térnyeréséből, nem kérünk a rabszolgaságból! Elég volt!

Eger példája legyen intő jel minden árulónak, legyen intő jel a leigázásra törekvő kufároknak, hogy ha az életünk a tét, akkor az ő életük is forogjon kockán!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete szolidaritásra és összefogásra hív minden munkavállalót és az azokat képviselő szakszervezeteket, halottaink napjának előestéjére!

Halottaink már fizikailag nem tudnak minket megvédeni, de miénk itt a tér és azt meg kell védenünk, hiszen ezt tőlük kaptuk, hazánk csak ez az egy van.

A hívó szóra meg kell mozdulnia Magyarországnak és összefogást, erőt felmutatva meghátrálásra kell késztetnie a hatalombitorló árulók bandáját! Mert ne legyen kétsége senkinek, most nem 1552-t írunk.

Most mi vagyunk létszámfölényben, a kisemmizettek, és az árulók vannak kevesen, ám a hatalmat, a politikai és pénzügyi hatalmat ők tartják kézben. Az egyik oldalon egy eszmei dolog áll, a másikon pedig csupán számla és papír. Ami velünk van, az a létszám, az erő, az elhivatottság , a tettrekészség lehetősége, és a hegyeket mozdítani is képes hit.

Az a hit, hogy soha nem szabad feladni, mindig küzdeni, harcolni kell, ha jő az ellen. Az ellen már a kapunkon belül van, ugrásra készen, hogy intésre az elmúlásba taszítson egy nemes nemzetet, a magyart.

Az egészségügy megvédése legalább annyira fontos szakszervezetünk és meggyőződésünk szerint minden tisztességes magyar ember számára, mint egy szakmai alapokon nyugvó, hiteles rendőrség létrehozása. Közös a felelősségünk abban is, hogy érdekeinket és értékeinket megvédjük és felsorakozzunk a hívó szóra. Mindenki, aki teheti, igyekezzenek erőt és segítséget adni azoknak az egri védőknek, akik még állnak a vártán és küzdenek minden tisztességes magyar emberért.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete szól azokhoz a kollégákhoz is, akik parancsnak engedelmeskedve, kenyérkeresetük részeként Egerben teljesítenek szolgálatot a közeli órákban.

Tisztességesen, magyar rendőrhöz méltóan tartsátok fenn a rendet, a tisztességes magyar emberek rendjét és védjétek meg őket eskütöknek megfelelően!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete meg fogja védeni mind az egészségügyben, mind a rendőrségen belül dolgozó munkavállalók érdekét, ha a szükség megkívánja, és szolidaritási nyilatkozatunkkal egyértelmű állást foglalunk abban, hogy hallják meg az Egri Védők segítséget kérő kétségbeesett kiáltását, és sorakozzon fel melléjük minden tisztességes magyar ember, hogy sikerre vigyék közös küzdelmüket!

 

Szekszárd, 2008. november 1.

 

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete