Ki a felelős?

A munkáltató BRFK nem jogkövető, az átszervezése növelte a terheket, az állampolgári elégedetlenséget és a munkavállalók kiszolgáltatottságát.


Szám: Kü-185/2008.

Dr. Tóth Gábor r. dandártábornok
Rendőrségi főtanácsos

Budapest Rendőr-főkapitánya
részére

Budapest

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

Tudomásunkra jutott, hogy a BRFK-n a Hszt.31.§.(5) bekezdésével ellentétesen a TMRSZ által kifogásolt munkáltatói intézkedést (Jelen esetben ez a 23/2008. (OT 14) ORFK utasítás 34. pontjában foglalt jogsértő rendelkezés) végrehajtását nem függesztették fel, és továbbra is kötelezik a dolgozókat , baleseti helyszínelőket a 24 órás szolgálatra úgy, hogy sem a kétszer 30 perces időt, sem a 4 órás pihenőidőt nem biztosítják.

Önök 2008. január 1-je óta létrehozták az ún. régiós rendszert, a BRFK Bűnügyi Technikai Osztály, Szemle és Technikai Alosztályt. Egy-egy régióhoz 3 kerületet soroltak be. Annak idején arról tájékoztatták a dolgozókat, hogy az átszervezésre azért van szükség, mert hatékonyabb lesz a munkakiegyenlítés, vagyis, hogy minden bizottság egyformán legyen leterhelve. Szó nem volt arról, hogy a kijelölt régiók mellett más régiókba is át kell menni helyszíni szemléket tartani Budapest egész területén, illetve arról sem, hogy a leterheltség jelentősen megnövekedik.

Az átszervezés eredménye az, hogy jelenleg a korábbinál kevesebb ember látja el a szolgálatot sokkal nagyobb területen. A hozzánk érkezett jelzések alapján a bejövő címeket tervszerűtlenűl osztja ki a központi ügyeleten lévő irányítás. Elsődleges szempontjuk az időbeni sorrend és nem veszik figyelembe, hogy Budapest egyik pontjáról átjutni a másik helyszínre, olyan időveszteséggel jár, hogy azon idő alatt a saját régióban már egy fél vagy egy egész szemlét is lehet folytatni.

A kapkodás és az időeltolódás miatt a sértettek több órát (néha 4-5-6 órát is akár) várnak a szemle megkezdéséig. A címek folyamatosan feltorlódnak, így a szolgálatok túlnyomó többségében nincs lehetőség a hatályos ORFK utasításban biztosított 4 óra pihenő idő eltöltésére a 24 órás szolgálatban. Az étkezésre biztosított 2×30 percről nem is beszélve, az mindenki saját ügyességén múlik, hol és mikor tud étkezni. A leterheltség néha olyan súlyos hogy a központi életes bizottság segíti ki a régiós bizottságokat!

Mindez a munkavállaló frusztráltságát erősíti, mert ha gyorsan szeretnének végezni a címekkel az a szemle minőségének rovására mehet, ha pedig alaposak akkor meg a többieknek halmozzák a munkát és az elöljáró is megjegyzéseket tesz.

Az állomány nagyon kimerült hajnalra. Megállás és pihenés nélkül vezetnek 50-60 kilométereket, úgy, hogy a munkáltató figyelmen kívül hagyja még a KRESZ előírásait is, vagyis azt, hogy a vezetés személyi feltétele a megfelelő pszichés állapot.
Elfogadhatatlan az a helyzet, hogy az állampolgárokat ellenőrzik a rendőrök, például a kamion-sofőröket, hogy a kötelező pihenőidőt letöltötték-e, addig a BRFK munkavállalói esetében a rendőrség a legkizsákmányolóbb, minden normát figyelmen kívül hagyó, azaz folyamatosan a KRESZ szabályait és egyéb munkavédelmi szabályokat figyelmen kívül hagyó szervezetté vált a régiósítással érintett helyszínelő munkavállalók sérelmére.

Mindezen munkavédelmi szempontokon túlmenően a túlfeszített állapot, a fáradtság nyilvánvalóan kihatással van a helyszíni szemle minőségére és így a nyomozás eredményére is. Ez ugyan rendőr-szakmai kérdés, de nyilvánvalósága okán a laikus állampolgárokban is azt a képzetet erősíti, hogy a túlhajszolt fáradt rendőrök munkavégzésének minősége nyilvánvalóan rosszabb, mint egy pihenőidőt igénybe venni tudó munkavállaló esetében. A szakmai és jogi aggályok mellett az is aggodalomra ad okot, hogy félő, előbb-utóbb súlyos balesetekben is realizálódhat a munkavállalók sérelmére elkövetett jogsértés.

Rendkívül visszatetsző továbbá és ennek okán elutasítandó az a vezetői magatartás, hogy a kizsigerelt állományt azzal fenyegetik, hogyha nem tetszik ez a módi, akkor meg lesz szüntetve a 24 órás (II-es számú váltásos rendszer), illetve el lehet menni 8 órázni.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a pihenőidő és a 2*30 perc étkezési idő biztosítására a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 5.Mpk.50.408/2008.-as számú végzésében külön felhívta a munkáltató figyelmét.

A fentiek alapján kérem soron kívüli vizsgálatát és annak megalapozottsága esetén az illetékes parancsnokok felelősségre-vonását, illetve soron kívül kérem intézkedését a tarthatatlan állapot megszüntetésére, további helyszínelők alkalmazására, hogy a munkavégzés megfelelő és optimális legyen.

Levelem megküldésével egyidejűleg tájékoztatom, jelen levél megküldésével az ORFK vezetőjét, az IRM vezetőjét, az Állampolgári Jogok Országgyűlési biztosát, és az Országgyűlés Rendészeti Bizottságát is tájékoztatom további intézkedésük megtétele céljából.

 

Szekszárd, 2008. október 28.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit főtitkár