Másodállás a rendőrnek

Levélben fordultunk az országos rendőrfőapitányhoz a rendőrök másodállásának engedélyezése kapcsán felmerülő problémák miatt.

Szám: Kü-164/2008.

Bencze József r. altábornagy

Országos Rendőr-főkapitányság
Vezetője

Tárgy: másodállás engedélyezése

Budapest

 

T. Altábornagy Úr !

 

Ezúton szeretném felhívni a figyelmét arra a hivatásos állomány nagy részét érintő problémára, ami a másodállások engedélyezése tekintetében az elmúlt időben több alkalommal felmerült.

A Hszt. 65.§ (2) bekezdése értelmében „a hivatásos állomány tagja csak engedéllyel létesíthet olyan munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt, amely a hivatásos szolgálattal, illetve a szolgálati beosztással nem összeférhetetlen.

Álláspontunk szerint a Hszt. fenti megfogalmazása olyan széles körű felhatalmazást ad az állományilletékes parancsnokoknak, ami könnyen visszaéléshez vezethet, és amint azt a tárgykörben benyújtott szolgálati panaszok száma mutatja, az érintett dolgozók és a másodállást tiltó vezetőknek az álláspontja abban, hogy mi az ami összeegyeztethetetlen a rendőri munkával, sok esetben eltérő.

Szakszervezeti vezetőként az állomány tagjai gyakran tájékoztatnak a másodállások engedélyezése tekintetében olyan parancsnoki magatartásról, amely felveti a rendeltetésellenes joggyakorlás lehetőségét, és ez a helyzet az állományilletékes parancsnok önálló döntési jogköréből adódik.

Amint az Ön előtt is ismeretes, az állomány jelentős részét érintő megélhetési gondok miatt sokan próbálnak a Hszt. fenti rendelkezése alapján másodállást vállalni. Miután a jogszabály alapján ehhez engedély szükséges, ezért ők kénytelenek az állományilletékes parancsnokhoz fordulni, akik a hozzájárulást gyakran mondvacsinált indokok alapján tagadják meg figyelmen kívül hagyva azt, hogy önkényes magatartásukkal a hivatásos állomány tagját megfosztják attól a lehetőségtől, hogy tisztességes munkával a megélhetésüket segítő jövedelemhez jussanak.

Álláspontom szerint a probléma megoldása – mely az utóbbi időben nem egy esetben a hivatásos állományú tag leszerelési kérelmének benyújtásához vezetett !!! – és a további visszásságok elkerülése érdekében szükségessé vált a tárgykörben, az ország egész területére kiterjedő egységes álláspont kialakítása.

Tekintettel a fent leírtakra, javaslom a másodállások engedélyezése körében egy olyan belső norma megalkotását, mely az állományilletékes parancsnokok számára egyértelműen meghatározza azokat a kritériumokat, ami alapján a hozzájárulás nem tagadható meg.

Fentiek értelmében ezúton kérem, hogy a norma megalkotásához szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni, valamint ennek eredményéről szakszervezetünket tájékoztatni szíveskedjen!

 

Szekszárd, 2008. október 9.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit
Főtitkár