Újabb kifogás a Fejér MRFK vezetőjéhez

Előzmény: Újabb jogsértés – Fejér Megyei RFK

Szám: Kü-154-1/2008.

Fejér megyei RFK
Vezetője

Székesfehérvár

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

Hivatkozással a 2008 október 2. napján kelt 07000-231/18-7/2008.Ált. számú levelében foglaltakra, melyben kifogásunknak helyt ad, az alábbiakat észrevételezzük:

A válaszának első oldalának utolsó bekezdése helytelenül tartalmazza a történteket. Az irodáját valóban nem tudta igénybe venni dr. Galsa Péter, mert röviddel az irodába lépését követően B. L. r.fhdgy Úr átszólt a szemközti osztályvezetői irodából, hogy menjen át, miközben a vele lévő B. I. Urat hellyel kínálta.

B. Úr az osztályvezetői irodában fennhangon közölte, hogy úgy tudja, hogy a szakszervezet kikérte szakszervezeti tevékenységet fog végezni, ezért a kapitányságvezető úr azt üzeni, hogy biztosítson helyet részére a szakszervezet. dr. Galsai Péter és a vele lévő kollega azon túlmenően, hogy mélységesen megdöbbentek a stíluson, s a közlés módján, tartalmán, dr. Galsa Péter személyes dolgai még az irodában voltak. Tehát az irodát úgy használták állítólagosan az Ön tájékoztatása szerint dr. Galsa szabadsága alatt, hogy arról az érintett nem is tudott.

Dr. Galsa az irodájába visszalépve a munkáját nem tudta folytatni, ugyanis belépett S. B. r.fhdgy. mb. bűnügyi osztályvezető, aki meg nem engedhető hangnemben vonta kérdőre B. Urat, hogy kicsoda, s mit keres ott. dr. Galsa azt közölte vele, hogy a kolléga hivatásos rendőr, s a BRFK-ról jött személyesen hozzá szakszervezeti ügyben. Erre S. r.fhdgy.közölte, hogy B. Úr ne maradjon ott, mert bűnügyes iratok vannak az irodában. Ezt követően a szakszervezeti tisztségviselő és a BRFK-s kollega az irodát elhagyta, majd a munkát a földszinten a már évek óta nem használt étkezőben folytatták.

A fentieknek megfelelően a főkapitányi levél második oldalán az első bekezdés első mondata valótlan. Ezt mellesleg az is cáfolja, hogy Főkapitány Úr az MRFK-n kívánt helyet biztosítani, melyről az egyik ott dolgozó munkatárstól is telefonon úgy értesült dr. Galsa, hogy „Hallom, jössz hozzánk dolgozni, Főkapitány Úr már ki is üríttetett neked egy helyiséget”. Illetve az Ön hivatalvezetője is erről tájékoztatott, amikor 11 óra között a hivatalvezető asszonnyal beszéltem. A telefon nem szakadt meg, azt szó szerint levágta az Ön hivatalvezetője, amikor rákérdeztem, hogy ez az egyenlő bánásmód akkor a Fejér megyei RFK. Vezetője szerint, hogy kétszer 50 km megtételére kívánja kényszeríteni kollegánkat?

Ugyanakkor valótlan állítás az Ön levelében az is, hogy a hivatalvezetőjével 9 órakor is beszéltem volna, mivel 9 óra körül a TMRSZ KKI munkatársa kérdezett arra rá a hivatalvezetőtől, hogy dr. Galsa ügyében mi várható, és egyáltalán nem szakadt meg a vonal, amikor a tiszteletet megadva köszönt el a vezető asszonytól. 9 óra körül azért sem beszélhettem a hivatalvezető asszonnyal, mert kk. gyermekemmel voltam és az ő ügyeit intéztem, majd az irodába érve tájékozódtam és a kifogás megírásához kezdtem, amit 9,45 perckor faxoltunk le Önökhöz. Miután 11 óra között még mindig nem telefonáltak benyújtott kifogásunk ellenére sem az együttműködésüket bizonyítva, ezért ekkor már személyesen hívtam a hivatalvezető asszonyt 11 óra körül válaszát várva.

Tehát megállapítható, hogy az együttműködési kötelezettségét éppen Önök, és nem a mi szervezetünk szegte meg, melyet valótlan, illetve való tény hamis feltüntetésével próbáltak leplezni.

A főkapitányi levél harmadik oldalán olvasható hivatkozás, miszerint a TMRSZ működési feltételeit a Bicskei Rendőrkapitányságon megteremtették, részben és az alábbiak szerint igaz:

Az iroda bútorozottsága megfelel a Rendőrkapitányságon megszokott általános felszereltségnek, ugyanakkor az irodában elhelyezett számítógép nem került csatlakoztatásra a rendőrkapitánysági hálózathoz, a dr. Galsa Péter részére a korábban biztosított Internet hozzáférés sem lehetséges, illetve a számítógépen dolgozni nem lehet, tekintettel arra is, hogy a hálózathoz csatlakozást nem oldották meg, valamint nyomató hiányában nyomtatni sem lehet.

A működéshez az irodahasználatra történt, kifogásunknak helyt adását köszönettel vesszük. Ugyanakkor kérjük a további működés biztosításához az internet használat, nyomtató és fax használatát biztosítani tisztségviselőnknek az irodaszerekkel egyetemben.

Haladéktalan intézkedését kérjük. Amennyiben pedig a működés további feltételeit nem biztosítja, ugy jelen levelünket szíveskedjék

kifogásként

kezelni szervezetünket és tagjainkat közvetlenül érintő jogellenes intézkedése, mulasztása ellen a Hszt.31.§.(1)bek. alapján.

Amennyiben Ön a kifogással nem ért egyet a 31.§.(4) bekezdésére figyelemmel egyeztetésnek van helye, melyet a kifogás benyújtásától számított 3 munkanapon belül, azaz 2008. október 8-ig meg kell kezdenie.

Egyebekben pedig a Fejér megyei RFK. jogsértéseire tett észrevételeinket fenntartjuk és elvárjuk a jövőben a korrekt partneri együttműködést Öntől is és vezető társaitól is!

 

Szekszárd, 2008. október 5.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit
TMRSZ főtitkár

 

Letöltés PDF formátumban