Kérdések szeptember 20-ával kapcsolatban

A Pest megyei RFK alakuló Érdekegyeztető üléséről

Helye és ideje: 2008. 09. 15-én 13. 00 órai kezdettel a BRFK RIK épület, VIII. emeleti tárgyalóban

Jelen vannak:

PMRFK részéről:

  dr. Ármós Sándor r. ddtb. megyei főkapitány
  Papp Péter r. ezredes, bűnügyi igazgató
  Galuska-Tomsits László r. alezr. rendészeti igazgató
  Orovecz Zsolt r. ezredes, gazdasági igazgató
  Dr. Tündik Győző r. alezr. Ellenőrzési Szolg. vez.
  Bednárik Edina r. alezr., Humánigazg.i Szolg.vez.
  dr. Pintér Gábor r. hdgy. hivatalvezető

Szakszervezetek részéről:

BRDSZ: Gyolcsos Györgyi, Németh Attila, Antal Gáborné, Balázs G.
FRSZ: Varga Lászlóné
Rendészeti Védegylet: Oláh József
Közalkalmazotti Tanács: Viski Józsefné
TMRSZ: Szima Judit főtitkár, Sipos János Elnök, Pénzes László tiszts.

Dr. Ármós Sándor r.ddtb. az ülést megnyitja, majd elmondja, hogy a munkavállalói érdekeket természetesen fontosnak tarja. A munkáltató által megjelölt megjelölt napirendi pontok alapján az alábbi kérdéskörök kerültek megvitatásra

1.) A PMRFK más épületbe történő költözésével kapcsolatosan elmondta, hogy 2007. novemberben a tulajdonukban lévő Labancz utcai objektumot az IRM értékesítette. Tájékoztatás történt arról is, hogy a PMRFK központja a fővárosban van ugyan, de nincs a tulajdonában épület.
Az Aradi utcai objektumot fel kellett adni 1987-ben, azt úgy hagyták ott, hogy mindenüket elvették, jelenleg nincs semmi a tulajdonukban

A Teve utca 4-6. szám alatt vannak elhelyezve, de ez az objektum a BRFK tulajdona, illetve az ő vagyonkezelésében áll. Így mindent a BRFK-tól bérelnek, még a bútorokat is. Jelenleg a BRFK. –n a Legkisebb egységnek minősül a PMRFK, amely a RIK „B” épület 8. emeletén helyezkedik el, a többi irodákat már át is adták.

A Rendőrség Pozsonyi utcai ingatlanából béreltek egy épületrészt, ahol 160 fővel a Gazdasági Igazgatóság került elhelyezésre. Ezt a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. bocsátotta a rendelkezésükre. Bútorellátás vonatkozásában is érdekes a helyzet, a Szerencsejáték ZRt. az általa már nem használt saját bútorait adta át ill. Labanc utcából hozták át a bútorokat. A bérleti szerződés ellenértékét az ORFK fizeti.

Főkapitány úr elmondta, hogy határozott ígéretet kapott az IRM miniszterétől, Államtitkárától, ORFK vezetőjétől, hogy 5 éven belül felépítenek egy objektumot, mely a PMRFK kezelésébe kerül és akkor a jelenleg több helyen, szétszórtan elhelyezkedő PMRFK egy helyre költözhet.

A tervek elkészültek, a főkapitány úr már a tervrajzot is látta és az épülő objektum a Hungária-Kerepesi Út sarkán lesz felépítve. 18 M Ft a költözés, ennek fedezetét is az ORFK fogja biztosítani.

Elhangzott, hogy megítélése szerint, a szakmai követelmények romlásához vezethet a költözködés.

2-3.) napirendi pontként tájékoztatás hangzott el Papp Péter r. ezredes, bűnügyi igazgatótól a Bűnügyi Igazgatóság állományának délutános szolgálatvezénylése tapasztalatairól, valamint az instruktori rendszer bevezetésének és teljesítményértékelésének új alapokra történő helyezéséről.

Pest megyében a bűncselekmények. száma 8, 9 %-kal emelkedett, míg az előző évihez képest a rablások száma 26 %-kal emelkedett

Megítélése szerint a délutános szolgálat, és az instruktori rendszer bevezetése, azaz a klasszikus kombinált szolgálati időrend bevezetése a felderítést pozitív irányban befolyásolni fogja.

4.) napirendi pont alatt dr. Pintér Gábor r. hdgy. hivatalvezető a munkaügyi perek állásáról számolt be.

Előadása alapján Pest megyében 37 db pert indítottak a munkavállalók a munkáltatóval szemben 2007. 12. 31-ig bezárólag. 2008-as évben jelenleg 26 db per van folyamatban. Az ügyeket két előadó viszi, dr. Vecsei Tamás, dr. Forrai Szilvia személyében.

  1,2-szeres szorzó: 10 db – 10 db folyamatban
  Szakközép: 20 db – 4 db folyamatban
  Gépjárművezetői pótlék: 3 db
  Közalk. jogv. megszünt.: 2 db
  Méltányossági: 5 db
  Kártérítés: 1 db
  Nyomozói pótlék: 3 db

A gépjárművezetői pótlék folyósításával kapcsolatban elhangzott, hogy a Pest Megyei Munkaügyi Bíróság elvi állásfoglalása kimondta az, hogy ha egy dolgozó egy hónapban már 4 alkalom fölött vezet, akkor azt rendszeresnek kell tekinteni és jár a gépjárművezetői pótlék.

Ügyeletesek nyomozói pótléka tekintetében a munkaügyi bíróságok álláspontja eltérő, így vélhetőleg majd a jogegységi határozat hoz ebben végleges döntést..

A főkapitány álláspontja az, hogy ami a dolgozónak jár, azt természetesen megfizetik.

A munkáltató általi meghatározott beszámolók után Szima Judit a TMRSZ főtitkára köszöntötte a jelenlévőket és nehezményezte, hogy az értekezletből több mint 1 óra a szóbeli beszámolókra ment el, ezért javasolta, hogy a jövőben ezeket írásban juttassák el az érdekképviselthez, hogy a munkavállalók érdekvédelmével tudjanak érdemben foglalkozni.

Ezt követően 11 kérdést tett fel a munkáltatónak, mely kérdések után a munkáltató azt közölte, hogy azokra majd írásban válaszol. A főtitkár felkérte a főkapitányt, hogy azért elsődlegesen pár mondatban válaszoljon a kérdésekre.

Az FRSZ képviselője a TMRSZ-t felszólította, hogy ennyi kérdést ne adjon a munkáltatónak, mert az nem tud rá válaszolni, hanem azokat írásban tegye fel. A TMRSZ az FRSZ képviselőjének válaszolva elmondta, hogy amennyiben szót kap majd, akkor terjessze elő az igényeit, és továbbra is várja a vezetés részéről a válaszokat.

A kérdések és az arra adott válaszok:

TMRSZ kérdése: Bevetési pótlék folyósítását tervezi-e a munkáltató, ha igen, mikortól?

Munkáltató válasza: jelenlegi jogszabály nem egyértelmű, ennek folyósításáról nem gondolkodik.

TMRSZ kérdése: 24-72 –es szolgálatnál biztosítják-e a 2 x 30 perc munkaközi szünetet és a 4 órás pihenőidőt. Ezzel kapcsolatosan a munkáltató folytatott e ellenőrzést, amennyiben igen, akkor kérjük az ellenőrzési jegyzőkönyvek TMRSZ-hez történő megküldését.

Munkáltató válasza: Igen, biztosítják, ismerik az ezzel kapcsolatos ORFK-i döntést, valamint a TMRSZ által tett kezdeményezést, miszerint a Fővárosi Munkaügyi Bíróság az EU-hoz fordul és kifogása okán addig a 4 óra pihenőidőt kötelezően, ki kell adni. Ellenőrzést még nem végeztek, de tervezik, ha lesz ilyen jegyzőkönyv, megküldik.

TMRSZ kérdés: Túlóra elrendelés és elszámolás hogyan történik, a dolgozó hogyan tudja követni a túlóráit? Ezzel kapcsolatosan a munkáltató folytatott e ellenőrzést, amennyiben igen, akkor kérjük az ellenőrzési jegyzőkönyvek TMRSZ-hez történő megküldését?

Munkáltató válasza: Hatályos szabályok szerint történik a túlóra-elrendelés és elszámolás, mindegyik dolgozónak joga van tudni arról, hogy hány órát teljesített. Ellenőrzést még nem végeztek, de tervezik, ha lesz ilyen jegyzőkönyv, megküldik

TMRSZ kérdés: Szolgálattervezés ceruzával történő írása megszüntetésre került-e, a dolgozók kellő időben értesítve vannak-e a szolgálati idejük kezdő időpontjairól? Ezzel kapcsolatosan a munkáltató folytatott e ellenőrzést, amennyiben igen, akkor kérjük az ellenőrzési jegyzőkönyvek TMRSZ-hez történő megküldését?

Munkáltató válasza: ORFK utasítás figyelembe vételével a beírások tollal történnek, a kiértesítések is rendben lévőek. Ellenőrzést még nem végeztek, de tervezik, ha lesz ilyen jegyzőkönyv, megküldik

TMRSZ kérdése: Főkapitány Úr az 1000 eurós béremeléssel kapcsolatosan milyen információval rendelkezik?

Munkáltató válasza: Azt hitte, hogy ez egy rossz vicc, de miután a honlapunkon az EU-hoz való fordulásunkat elolvasta, tájékozódott, illetve informális csatornáin keresztül érdeklődött. A beszerzett információk alapján azt mutatják, hogy a szomszédos országokban ez már működik.

TMRSZ kérdése: A 12 e Ft-os melegétkeztetés bevezetését tervezik-e, illetve azt, hogy a dolgozónak szabad választása legyen a melegétel vagy a hideg élelem választása között.

Munkáltató válasza: Nem tervezik a 12. 000 Ft melegétkeztetés bevezetését. Ez egyébként további 170 millió forintjába kerülne a Pest megyei RFK-nak. A döntést az ORFK hozta, Pest megye ebben a kérdésben nem léphet.

TMRSZ kérdése: A rendőrségen belül a közalkalmazottak, köztisztviselők, és hivatásosok tekintetében jelentős fizetésemelésre mikortól lehet számítani?

Munkáltató válasza: Nincs tudomásuk róla.

TMRSZ kérdése: A tavalyi évben 2007. márciusában 290 rendőri vezető esetében pozitív irányú illetményeltérítés volt álláspontunk szerint jogellenesen, mivel teljesítményértékelés sem volt mögötte, aminek következtében átlag bruttó 90.000,- Ft-tal emelték kapitányoktól felfelé a fizetéseket. Ezt az illetményeltérítési összeget jelenleg is kapják –e ezek a vezetők vagy ez csak a 2007-es évre vonatkozott?

Munkáltató válasza: Igen továbbra is kapják. Ebben az évben is, az összes kapitány és igazgató ugyanúgy kapja. Pest megyében tavaly is megvoltak a teljesítményértékelések, valamint ebben az évben is elkészültek.

TMRSZ kérdése: Jelenleg hány fő a hiány Pest megyében? Bértömeg a megyében marad-e, ha igen, akkor azt mire fordítják?

Munkáltató válasza: Bértömeg maradvány több 10 millió forint, ami a túlórák, kifizetésére megy el, mert nem minden esetben van megfinanszírozva, illetve nagy a kiáramlás nyugdíjba helyezések miatt. Ez a plusz költség a költségvetésben nem szerepel, így azok a bérmaradványokból kerülnek kiegyenlítésre. 50 millió Ft kiáramlás volt 2007-ben a nyugdíjba helyezések miatt, ami már most látható, hogy ettől sokkal több lesz 2008-ban. A megtakarítások egy része természetesen dologi kiadásokra megy el.

TMRSZ kérdése: A munkáltató álláspontja szerint mi a különbség az akció és a fokozott ellenőrzés között?

Munkáltató válasza: Az elrendelt akciók után fizetik az akciópótlékot, igazán a megyében nincs elrendelve fokozott ellenőrzés.

TMRSZ kérdése: Pest megye tervezi-e azon dolgozók esetében, akik az ingyenes tömegközlekedési eszközöket nem tudják igénybe venni a munkába járással kapcsolatosan, hogy a dolgozónak nemcsak az amortizációs költséget a 9 Ft/km-ot fizetik meg, hanem az APEH jogszabályok alapján a km utáni benzinköltség megfizetésére is intézkednek? Ezt megfontolásra alkalmasnak tartják-e?

Munkáltató válasza: Nem tervezik, egyébként pedig a megyében 1000 fő kapja a 9 Ft/km költséget, melyet a rendelet alapján folyósítanak.

A többi szakszervezetek kérdései a költözködés, a székhasználat,- forgószék- a súgógép használata körül bontakozott ki lényegében.

Miután a szakszervezetek kérdései és az arra adott válaszok elhangzottak a TMRSZ további kérdést tett fel. Rákérdezett a Gyáli rendőrőrsre, ami a TMRSZ tudomása szerint életveszélyessé van nyilvánítva. Megkérdezte a főkapitány urat, hogy milyen intézkedéseket tett, illetve tesz az ügyben.

Főkapitány úr elmondta, hogy erről ő még nem tud, de meg fogja nézetni. Mindenesetre a Gyáli Rendőrőrs önkormányzati épület, nem a PMRFK tulajdonában van, majd megpróbálják rábírni a polgármesteri hivatalt, hogy más épületet adjon az ottani kollegáknak.

Elmondja, hogy Ócsán 8 fős szép KMB-s irodát adtak át, ahova már tudatosan meghívta a gyáli polgármestert, hogy jelen legyen és szerezzen arra információkat, hogy hogyan kell lobbizni, hogy Gyálon is megfelelő legyen a rendőrségi objektum.

A TMRSZ elvi hozzájárulást kapott ahhoz, hogy bútorokat adományozhasson a Gyáli Rendőrőrsre.

A főkapitány úr közölte, hogy a PRÉT ügyrend tervezetet majd széleskörű koordinációra bocsátják.

Végezetül a főkapitány úr tájékoztatta a jelen lévő szakszervezeteket, hogy a TMRSZ bírósághoz fordult a Szociális Bizottság létrehozását illetően. Kérte a jelenlévőket a megegyezésre.

A TMRSZ főtitkára nem zárkózott el ettől. Elmondta, hogy természetesen a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a kompromisszumokra hajlandó akkor, ha a törvényt betartják és a TMRSZ-nek is, biztosítanak 2 helyet a bizottságban. Rámutatott arra, hogy a bizottság összetétele a törvény szerint 5-15 főben lett meghatározva és nem 19 főben. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a jogszabály nem teszi függővé a bizottságban való részvételt attól, hogy mely szakszervezetnek hány tagja van. Tehát nincs súlyozott részvétel, ebből következően pedig a TMRSZ álláspontja az, hogy az 1/3-ad és 2/3-ad alapján munkáltató ad 5 főt, és a 4 szakszervezet 2-2-2-2 főt, valamint a Közalkalmazotti Tanács is 2 főt, így a munkáltatónak az 1/3-a biztosítva van, illetve a szakszervezeteknek is a 2/3-ad.

A többi szakszervezet ez ellen a javaslat ellen határozottan tiltakozott, a munkáltató képviselőjével együtt. A munkáltató képviselője előadta, hogy a PMRFK helyzete „speciális”, ezért döntöttek a 19 főben, amire a TMRSZ főtitkára közölte, hogy akkor bizony a rendelet megfogalmazásakor kellett volna kérni, hogy benne legyen az, hogy a PMRFK a jogszabályban foglaltaktól eltérhet. Arról a jelenlévő tiltakozók nem adtak érdemi felvilágosítást, hogy a PMRFK helyzete milyen értelemben „speciális”.

Vita alakult ki még abban is, hogy a TMRSZ álláspontja szerint a munkáltató nem szabhatja meg az érdekképviseletnek, hogy a bizottságba melyik kapitányságról delegálhat, mivel a szakszervezetnek az összes munkavállaló érdekét kell képviselnie. Ugyanakkor rámutatott arra is, hogy amennyiben ez a szemlélet, akkor tulajdonképpen a munkáltató csak formálisan adta át a törvény által biztosított jogot és sajnálatos, ha ebben a többi szakszervezet partner.

Kisebb hangzavar keletkezett ezt követően elhangzottak miatt, amelyben mindegyik fél mondta a saját álláspontját.

A főtitkár ígérte, hogy elküldi a bíróságra beterjesztett kérelmet, ismerjék meg a TMRSZ álláspontját. A főkapitány ígéretet tett arra, hogy az ezzel kapcsolatos álláspontot, az esetleges megegyezés lehetőségét másnap közlik a TMRSZ-el. (Megjegyzés: Főtitkár még aznap este elküldte az anyagot, de 2008. 09. 17-ig erre semmiféle visszajelzést nem kapott)

Ezt követően az értekezlet befejeződött 15, 40 órakor.