Soron kívüli tájékoztatást kértünk

Budapesten az V. kerületben a Kossuth téren és a Parlamentnél a BRFK és más szerv állományába tartozó rendőrök látnak el a Köztársasági Őrezred hatáskörébe tartozó feladatokat. Tájékoztatást kértünk az országos rendőrfőkapitánytól, hogy mi alapján vették át a kollégák a feladatok ellátását, valamint azt, hogy ezen plusz feladatokért – melyek nem tartoznak a kollégák munkaköri leírásaiban meghatározott feladatok közé – kapnak e megbízási díjat.


 

Szám:KÜ-104/2008.

Dr. Bencze József r. altábornagy
Országos Rendőrfőkapitány

Budapest

Tisztelt Főkapitány Úr !

Kérem soron kívüli tájékoztatását, mi az oka annak, hogy a Budapest V. kerületnél a Kossuth Téren, a Parlamentnél a BRFK és más szerv állományába tartozók milyen jogszabályi felhatalmazás, írásos utasítás, parancs esetleg vezénylés alapján vették át a Köztársasági Őrezred hatáskörébe tartozó feladatok ellátását.
Válaszának megadása során kérem, hogy az üggyel kapcsolatos dokumentációt részünkre eljuttatni szíveskedjék.

Válaszát várjuk arra is, hogy e feladatok ellátására a Köztársasági Őrezred, illetve a Rendőrség milyen anyagi ellentételezést fizet a BRFK-nak, illetve más szerveknek, és azt hogy ennek a forrásnak milyen hányadát fordítják az érintett állomány végzett munkájának ellentételezésére és milyen jogcímen.
Amennyiben erre eddig nem volt intézkedés, kérjük, hogy – figyelemmel a Hszt. 50.§-ában foglaltakra – a dolgozók részére megbízási díj megfizetésére intézkedni szíveskedjen, mivel e dolgozóknak a munkaköri leírása nem terjed ki ezen objektumok védelmére.

A megkeresésünk nyomán a BRFK vezetője utalt arra, hogy az ORFK rendészeti főigazgatójának feladat meghatározása alapján „működnek együtt” a Köztársasági Őrezreddel az Országház őrzésvédelmi feladataival összefüggésben.

Önnek mint a Magyar Rendőrség első számú vezetőjének haladéktalan intézkedési kötelezettsége van a tekintetben, hogy az érintettek a Hszt. 50.§- szerinti megbízási díjat kapjanak. Mivel kiemelt objektumokról, és nagy felelősséggel járó, a jelenlegi közállapotokat és a közelgő ősz közterületi demonstrációinak felfokozott jellegét tekintve nyugodtan mondható, hogy egyben veszélyes feladatról van szó, így álláspontunk szerint jogosultak a megbízási dij 100%-ára.

Kérem Főkapitány Urat, hogy az általunk szükségesnek tartott mértékű és törvény szerint járó ellentételezés forrásának biztosítása érdekében kezdeményezze az IRM-en keresztül a Kormány felé – természetesen amennyiben erre az ORFK nem rendelkezik fedezettel -, hogy az érintett állománynak járó díjazás összegét a BRFK-nak, illetve más szerveknek bocsássák a rendelkezésére. Feltételezzük és bízunk benne, hogy felvetésünkkel Főkapitány Úr is egyetért, hiszen amellett, hogy ez a főigazgatói intézkedés jelentős erőt von el a BRFK-tól, illetve más szervektől a napi feladatok ellátásának rovására, az állományt is minden bizonnyal frusztrálja, hiszen olyan napi feladatokat kell ellátniuk, amelyet munkaköri leírásuk nem tartalmaz.

Tájékoztatom Főkapitány Urat, hogy válaszlevele ismeretének tükrében tesszük megfontolás tárgyává, hogy azon kollégák esetében, akik bizalmukkal megtisztelnek, szolgálati panasszal fogjuk kérni az elmaradt járandóságot, ha annak megfizetésére a munkáltató nem mutat hajlandóságot. Ebben az esetben kénytelenek leszünk azt az állományilletékes szervet perelni, akinek a többletfeladat ellátásában lényegében nincs felelőssége, és az esetleges – minden bizonnyal bekövetkező – pervesztés különböző költségekkel növelten, kamatostól fogja terhelni az érintett rendőri szervek számláját.

Úgy gondoljuk, hogy jelen helyzetben az ORFK-nak is jól felfogott érdeke, hogy az érintett kollégáknak járó díjazás kérdésében egyértelmű és határozott intézkedést hozzon az ügyben, amelynek során vagy a Köztársasági Őrezred erre a feladatellátásra biztosított költségvetési keretéből, vagy a minisztériumon keresztül a magyar kormánytól a szükséges anyagi fedezetet pótlólagosan biztosítsa a plusz feladatot ellátó szervek számára.

 

Szekszárd, Budapest 2008.09.03.

 

Tisztelettel:

 

 

Szima Judit
TMRSZ főtitkár