Megkérdezzük az EU-t az 1000 euróról

Előzmény: IRM ezer euro
Bővítve 2008.09.09.

Szám:EU-1/2008.

Joaquín Almunia úrnak,
Az Európai Unió gazdasági és monetáris ügyekért felelős európai biztosának!

Európai Bizottság

B-1049 Brüsszel

 

Tisztelt Almunia Úr!

 

A Magyar Köztársaság Rendőrsége, létszámában legdinamikusabban növekvő szakszervezete, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (rövidítve: TMRSZ) 3100 fős tagsága nevében azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz, hogy az alábbi felvetésünkre a 41 ezer magyar rendőr hiteles tájékoztatása céljából részünkre választ adni szíveskedjen az alábbiak szerinti felvetésünkre.

Tájékoztatom Önt, hogy a Magyar Köztársaság Rendőrsége hivatásos állománya – figyelemmel arra, hogy a Magyar Köztársaság Központi Statisztikai Hivatala (rövidítve: KSH) 2007. évben 8%-ban jelölte meg a 2007. évi infláció mértékét – 3%-os reálbércsökkenést szenvedett el.

A magyar közszférában különböző státuszú munkavállalók, így közalkalmazotti, köztisztviselői, és hivatásos állományba tartozó állománycsoportok léteznek. A magyar rendőrök valamennyien a hivatásos állományba tartozó munkavállalók.

A magyar rendőrök bérrendszere az úgynevezett köztisztviselői illetményalaphoz (jelenleg 38.650,-Ft, amely körülbelül 160 eurónak felel meg) igazodik. Ezt a köztisztviselői illetményalapot (rövidítve: alap) használják a rendőrök bérének megállapításakor is, oly módon, hogy az alapot a beosztásokhoz rendszeresített szorzószámokkal felszorozzák, és jogszabályi szinten határozzák meg, hogy az adott beosztást betöltő rendőr mennyit keres. Jelenleg a klasszikus rendőri munkát végző beosztottak (utcai rendőrök, irodisták, bűnügyi szakterület beosztotti munkatársai) körülbelül 100- 150 ezer forint havi nettó jövedelemmel rendelkeznek, amely mintegy havi 420-620 eurónak felel meg.

Ez az átlagjövedelem természetesen kissé magasabban jelenik meg a statisztikai átlag kimutatásokban, mivel a rendkívüli mértékben felszaporodott rendőri vezetői beosztásokhoz magasabb szorzókat rendel a jogszabály. A rendkívül alacsony bérszínvonal a beosztotti állományban 2008. év elején csak Budapesten 1200 fős végrehajtásban dolgozó rendőri létszám-hiányt eredményezett, mivel az alacsony rendőri bérek lényegében a szabadpiacon a szakképzetlen munkaerőnek fizetett bérrel egyenértékű jövedelmet jelentenek csupán.

Nincs információnk arról, hogy erről a rendkívül alacsony bérszínvonalról az Európai Unió pénzügyi biztosaként Önnek milyen információi vannak, ezért tartottam szükségesnek elöljáróban a fenti bevezetőt röviden felvázolni.

2008. évben a Magyar Kormány a köztisztviselői illetményalapot 5%-os mértékben emelte meg, amely bruttó 5%-os béremelést jelentett a magyar rendőrök számára és minden közszférában dolgozó állami alkalmazott számára (oktatásban dolgozók, egészségügyben dolgozók, állami hivatalokban dolgozók, fegyveres és rendvédelmi szerveknél dolgozók, települési önkormányzatoknál dolgozók). Az 5%-os alapnövelést összevetve a 8%-os magyarországi inflációval, megállapítható, hogy a magyar rendőrök nemhogy béremelésben részesültek volna, de 3%-os reálbércsökkenéssel élték meg eddig a 2008. évet.

Mindezt azért tartottam fontosnak elmondani Önnek, mert a magyar rendőrök között folyamatosan keringenek olyan hivatalosan meg nem erősített, sőt a magyar kormány részéről eddig egyértelműen meg nem erősített hírek, miszerint az Európai Unió külön forrást biztosított a Magyar Köztársaság részére a rendőri állománya bérfelzárkóztatásának céljából. A hírek szerint az Európai Unió minden egyes magyar rendőrségi dolgozó részére havi 1.000,-eurós, azaz egyezer eurós többletforrást biztosít.

Tájékoztatom Önt, hogy – amennyiben igazak ezek a hírek – magyar rendőrök, EU-s többletforrásként jelzett bérrendezésben eddig nem részesültek az európai uniós csatlakozás óta. Az alkalmankénti „illetményemelések” – amelyek egy alkalommal sem haladták meg a magyarországi infláció mértékét az elmúlt 4 évben – minden évben reálbércsökkenést eredményeztek a magyar rendőri állomány körében.

Hivatalos úton kérdeztük meg a Magyar Kormánynak a rendőrség ágazati irányításáért felelős miniszterétől az igazságügyi és rendészeti minisztertől, dr. Draskovics Tibortól, hogy az EU biztosított-e többletforrást a magyar rendőrök bérszínvonala emelésére, amelyre a miniszter úr helyett az államtitkára, Juhász Gábor válaszolt, aki nem adott egyértelmű választ a feltett kérdésre. Mint írta: „átutalásról tájékoztatást nem kaptunk”. Ebben a megfogalmazásban nem arra született tehát válasz, hogy a Magyar Kormány igen kapott pénzt, vagy nem, nem kapott pénzt az Uniótól, hanem arról tájékoztatták szakszervezetünket, hogy az átutalásról nem kaptak értesítést.

Tisztelettel ezúton arra kérem Biztos Urat, hogy magyarországi 41 ezer fős rendőri állomány hiteles tájékoztatása céljából a TMRSZ részére megírt válaszlevelében tájékoztatni szíveskedjen arról, hogy:

  1. az Európai Unió az elmúlt 4 év során folyósított –e olyan pénzt a Magyar Államnak, amelyet kimondottan a rendőrségi, rendészeti szakterületen dolgozó munkavállalók bérfejlesztésére kellett volna fordítani;
  2. ha igen, akkor ez mekkora összeg és milyen ütemezéssel, ütemenként milyen mértékben került a pénz átutalásra a Magyar Állam részére;
  3. ha igen, akkor a pénzösszegek felhasználásáról a Magyar Állam milyen elszámolást nyújtott be az Európai Uniónak.

Fentieket összefoglalva tájékoztatom Biztos Urat, hogy a magyar rendőrök a közszférában minden állami alkalmazott részére fizetett bérfejlesztésen túlmenően semmilyen további bérfejlesztésben nem részesültek!

Magyarország belpolitikai helyzete rendkívül kiélezett, a társadalom különböző, szociológiailag meghatározható csoportjai, illetve világnézeti különbség szerint szegregálható csoportjai közötti feszültségek miatt havi, időszakonként napi gyakoriságúvá kezdenek válni az utcai demonstrációk, összecsapások, amelyek rendészeti kezelésének hatékonysága egyrészt jól felszerelt, másrészt az állam, illetve az Unió részéről csak egzisztenciálisan jól megbecsült rendészeti alkalmazottaktól várható csak el.

A belpolitikai helyzet kiélezettsége, annak időnkénti utcai megjelenése, a rendőri állománytól magas fokú hivatástudatot követel, amelynek kialakításához elengedhetetlen a magyar rendőrök bérszínvonalának az EU-s bérszínvonalhoz való közelítése. Erre vonatkozó intézkedéseket a hivatalban lévő magyar kormányok az Európai Unióhoz való csatlakozástól számítva egy esetben sem tett, amely a rendkívül aggasztó pályaelhagyási tendenciában testesül meg napjainkra.

Kérem Biztos Urat, hogy a rendelkezésére álló eszközök felhasználásával szakszervezetünket tájékoztatni szíveskedjen, illetve a magyar beosztott rendőrök kritikán aluli egzisztenciális megbecsültsége tárgyában kérjen reális, a valós helyzetet tükröző pártatlan EU-s vizsgálatot a magyarországi helyzet ügyében.

Kérjük ezt főleg abban az esetben, ha volt többletforrás folyósítás, és gyanú merül fel arra vonatkozólag, hogy a magyar rendőrök bérfejlesztésére biztosított többletforrásokat nem a cél szerint használta fel a Magyar Kormány az elmúlt években.

Végezetül pedig, előre megköszönve a magyar rendőrök ügyében adott tájékoztatását és az érdekükben szükség szerint tett intézkedését, engedje meg, hogy további munkájához – magyar rendőri köszöntés szerint – erőt, és jó egészséget kívánjak.

 

Szekszárd, 2008. augusztus 31.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit
TMRSZ főtitkár

 

Levelünk angol változata:

 

TETTREKÉSZ MAGYAR RENDŐRSÉG SZAKSZERVEZETE
(Trade Union of Resolute Hungarian Police)
HU-7100 Szekszárd, Tanya u. 4
Phone: (+36) 70 459 01 99 • Fax: (+36) 74 511 575
E-mail: tmrsz@interware.hu • Web: http://www.tmrsz.hu

Number: EU-1/2008

Attn: Mr. Joaquín Almunia
European Commissioner of business and monetary affairs
The European Commission
B-1049 Brussels
Fax: (+32) 229 62 389

 

Dear Mr. Almunia,

 

Our Trade Union is – as membership is concerned – the fastest growing one among various similar organisations within the Hungarian Police Force. In name of our 3100 colleagues, I ask you to instruct us with regard to the issue outlined below, in order to allow us to inform the approx. 41 thousand staff of the Hungarian Police.

Let me inform you that Hungarian policemen have suffered last year another 3% diminution of their real income, as a consequence of the 8% inflation during 2007 (official quotation of the Central Statistics Office of the Hungarian Republic).

Wages of the Hungarian policemen are calculated in function of the so-called public functionary salary base figure, presently rated at HUF 38,650.-, i.e. approx. Euro 160. This amount will be multiplied by legally established factors depending on the rank of the employee. This way, ordinary policemen (members of street patrols, office clerks, lower rank crime investigators, etc.) are paid neat incomes between HUF 100 – 150 thousand, i.e. Euro 420 – 620. The statistical average of police wages is slightly higher, due to the higher factors attributed to the increasing number of high-rank police officials.

The level of these very low wages equals the free labour market wages of unqualified workers, and have caused important and permanent staff insufficiency. Early in 2008, in Budapest only, there were some 1200 vacant positions.

Let me apologise for this introduction, we are uncertain about your awareness of this wage situation within the Hungarian police force.

The Hungarian Government has approved for 2008 a 5% increase of the gross salaries of public functionaries, including the police staff. Compared to the 8% inflation figure, this means 3% diminution of the real income, as stated above.

I have insisted to inform you as above, because rumours say, the EU has granted financial sources especially devoted to income bridging-up of the Hungarian police staff to a level of Euro 1000.-

I fact, no substantial wage corrections – such as mentioned above − were performed since Hungary has entered the EU. The occasional small rises have never equalled the yearly inflation figures, and we have faced effective income diminutions in the last four years.

Our trade union has addressed a letter to the Minister of Justice and public Order, 
Mr. Dr. DRASKOVICS Tibor, asking information on this EU financial source. No unequivocal answer was received, as the State Secretary of said Ministry, Mr. JUHÁSZ Gábor has stated “… no information about (money) transfer was received”.

In sense of the above statements, we ask you to inform our trade union as follows:

  1. Has the European Union ever granted Hungary funds specially devoted to salary enhancement of the Hungarian Police Force?

  2. If yes, what was the granted amount, and which schedule was stipulated for actual transfer of the instalments?

  3. If yes, has the Hungarian Republic ever submitted to the EU any account, report, etc. about utilisation of these moneys?

The internal political situation in Hungary today is rather critical; we experience important radicalization among various citizen groups, frequently expressed in street demonstrations and riots.

Control of this state of things asks for a well-equipped, well-organized and existentially satisfied professional police force.

Since Hungary’s joining the EU, the country’s various Governments have failed to do anything in this sense, in spite of the evident and alarming falling-away tendency of the staff.

Sir,

hereby I ask you for support granted to our trade union by any available means, including impartial investigation on the utilization of funds eventually granted to the Hungarian Government aimed at salary rise of the police staff.

Thank you in advance for information and eventually necessary measures.

Let me address you the traditional greeting of the Hungarian police force:
“Vigour and good health!”

 

Szekszárd, August 31, 2008

 

Regards,

SZIMA Judit
General Secretary of TMRSZ
E-mail: tmrsz@interware.hu
Phone: (+36) 70 459 0199
www.tmrsz.hu