Az IRM vezetőjéhez fordultunk

A Miniszterhez fordultunk, mivel a BRFK II. kerületében az érintett és vétkes vezetők elöljárói helyzetükkel visszaélve folyamatosan megalázzák azokat a rendőröket, akik saját jogaik védelmében szót emeltek a törvénytelenségek ellen.

Szám: Kü-125/2008.

Dr. Draskovics Tibor Rendészeti Miniszter Úr részére!

B U D A P E S T

Tisztelt Miniszter Úr!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete egy olyan ügyben kéri Miniszter Úr személyes közreműködését, amelyben ma már kezelhetetlen helyzet alakult ki a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányságon.

Az ügyben jelenleg is többrendbeli katonai bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt folyik büntetőeljárás a kapitányság vezetője ellen. A BRFK vezetőjének többször is jeleztük a II. Kerületi Rendőrkapitányság egyes vezetőinek bűnös magatartását, de érdemi személyzeti intézkedés ez ügyben eddig nem történt. Sőt, az érintett és vétkes vezetők elöljárói helyzetükkel visszaélve folyamatosan megalázzák azokat a rendőröket, akik saját jogaik védelmében szót emeltek a törvénytelenségek ellen.

A sérelmet szenvedő rendőrök jól képzett, gyakorlattal rendelkező, munkájukat eredményesen végző kollégák, akik az utóbbi időben is javították a statisztikai eredményességi mutatókat, egyikük például a közterületi szolgálata idején betörés-sorozatot elkövető személyt ért tetten.

Megengedhetetlennek tartjuk, hogy egyes rendőri vezetők az elöljárói hatalmukkal visszaéljenek, nő kollégát például 12 órás folyamatos állásra kötelezzen olyan munkahelyen, ahol nincs jelentősége annak, hogy áll, vagy ül a rendőr.

Ezek az érintett rendőri vezetők folyamatosan elkövetik az alárendelt megsértése, az elöljárói hatalommal visszaélés bűncselekményeket, amely annak bizonyítéka, hogy ezek a személyek úgy gondolják, bármit megtehetnek a kiképzett állomány egyes tagjaival.

A BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányságon rendkívül feszült helyzet alakult ki a közrendvédelmi beosztottak jelentős hányada, valamint a kapitányságvezető és annak helyettese Tóth István r. alezredes között. A feszült helyzet alapján reálisan képzelhető el, hogy bármikor várható olyan rendkívüli esemény bekövetkezése, amely senkinek nem érdeke. Álláspontunk – és ezt többször is kifejtettük a BRFK vezetőjének – a rendőri vezetői beosztásra méltatlan az a személy, aki beosztottjai megalázásától, folyamatos hátrányos megkülönböztetésüktől nem riad vissza.

Ennek esetleges kellemetlen következményeiért a felelősség nem csupán az érintett vezetőket, hanem a BRFK vezetését is terheli. A hatalmi önkény felszámolása érdekében ezúton tisztelettel kérjük Miniszter Urat, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy a felelős rendőri vezetőkkel szemben végre elinduljon valamilyen szintű felelősségre vonás.

Álláspontunk szerint az említett rendőri vezetők alkalmatlanok a jelenlegi beosztásuk betöltésére, hiszen a hibák felvetését követően nem azok megszüntetésére törekednek, hanem éppen ellenkezőleg, megengedhetetlen módon üldözik a dolgozókat.

Az ügyben haladéktalan intézkedését kérjük.

 

Szekszárd, 2008. 09.07.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit
TMRSZ főtitkár

 

Előzmények:

Helytelen joggyakorlat miatt
Egyeztetés a BRFK-n (6. pont)