EU Bíróság előzetes döntéshozatali eljárás?

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság az Európai Bírósághoz fordul a TMRSZ kifogására tudakolni azt, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság értelmezheti-e az EU irányelveket úgy, hogy a rendőrség állományába tartozóknál az irányelvek rendelkezéseit egyáltalán nem lehet alkalmazni…..

A döntésig az ORFK 23/2008-as utasítás 34. pontjának “halaszthatatlan intézkedést igénylő” esetet kivéve szövegrészét felfüggesztette. Tehát a döntésig a munkaközi szünetet és a pihenőidőt kötelező jelleggel kell kiadnia a munkáltatónak!

A TMRSZ a Fővárosi Munkaügyi Bíróság végzésére észrevételt tett. A TMRSZ álláspontja az, hogy az EU-s irányelv meghatározza azt az irányelvet, miszerint a munkavállaló pihenőidejének biztosítása elsőbbséget élvez a szakmai feladatok ellátásával szemben, ez azt jelenti, hogy a 4 órás pihenőidőt ki kell adni, és a munkáltató felelőssége annak megszervezése, hogy emiatt a szakmai feladatok ellátása is meg legyen oldva (például létszámnöveléssel, amelyet a munkavállalók helyzetének javításával – bér, megbecsültség, egzisztenciális kilátások javítása – lehet elérni).

Az ORFK. jelen helyzetben azt a jogsértő helyzetet idézte elő, hogy a kialakult létszámhiány a még meglévő állomány terheit növelte, amely a jogvita szempontjából tekintve jogsértő az EU Irányelv tükrében, másrészt szakmailag is azt fogja eredményezni, hogy a jelenlegi létszámgondok tovább fognak növekedni.

Szakmailag további káros hozadék, hogy az elvégzett munka nyilvánvalóan nem lesz olyan mértékben precíz egy 24 órája nonstop talpon lévő munkavállaló esetében, mint ha számára biztosítják a megfelelő pihenőidőt. Csökken a koncentráló képesség, kiemelt bűnügyek esetében a jó nyomrögzítés sokszor az egész eljárás sikerességét, vagy kudarcát befolyásolja.

Nem érthető az ORFK. azon álláspontja, hogy a 24 órás szolgálati rend megszüntetésével „fenyegetőzik” akkor, amikor a TMRSZ a munkavállalók EU-s irányelvben, belső jogszabályokban és a korábban hatályos belső normában meglévő pihenőidejének megtartását követeli.

A TMRSZ számára a Munkaügyi Bíróság azon kezdeményezése, hogy az Európai Bizottság előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezi, számunkra mindenképpen megnyugtató, hiszen a sérelmezett belső norma rendelkezésének felfüggesztésével a munkáltatónak továbbra is kötelezően ki kell adni a 2 x 30 perces, illetve 4 órás pihenőidőket. Azért is megnyugtató továbbá a kezdeményezés, mert az Európai Bizottság állásfoglalása optimális esetben egyértelműen kimondhatja, hogy az EU-s irányelv rendelkezését jelen esetben is közvetlenül figyelembe kell venni még egy belső norma elkészítése során is.

Az Irányelv egyébként megadja a kivételek lehetőségét a tagállamok számára, de csak úgy, ha annak megfelelő kompenzációját a munkavállalók, illetve képviseleteik számára is elfogadható módon rendezi a munkáltató.

Jelen esetben ugyanis tény, hogy a pihenőidők elvonása mindenféle ellentételezés nélkül valósult meg. A korábban hatályos szabályozás szerint ugyanis a 2 x 30 perc és a 4 óra pihenőidők összesen 5 óra pihenést eredményeztek 19 óra munkavégzés mellett. Ezt az arányt a kérelmezett mindenféle kompenzáció nélkül 24 órás effektív munkavégzési kötelezettségre emelte fel, amely a tapasztalatok ismeretében valóban 24 óra megállás és pihenőidő nélküli munkavégzési kötelezettséget ró a munkavállalókra, amely nyilvánvalóan tarthatatlan jogi helyzetet és rendkívül megterhelő fizikai-biológiai terhelést jelent az érintett munkavállalókra.

Tájékoztatjuk a kollégáinkat arról is, hogy amennyiben igazolható módon nem kerül, illetve került kiadásra az összesen 5 órás pihenőidő a 24 órás szolgálatot ellátó állomány részére a jelen eljárás elbírálásig, és a munkavégzés során személyi sérüléssel, vagy anyagi kárral járó rendkívüli esemény történik, az a munkáltató számára mindenképpen felróható körülmény, és amennyiben a munkavállaló tudatos vétkes közrehatása nem állapítható meg, a helytállási kötelezettség az ORFK-t terheli azon oknál fogva, hogy nem biztosította a megfelelő pihenőidőt a munkavállaló számára.

Kérünk mindenkit, hogy jogsérelem esetén a TMRSZ Központjába éljenek jelzéssel, hogy segítséget tudjunk nyújtani.

 

TMRSZ Vezetősége

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság Végzése

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság Végzése (PDF)