Kritika egy rossz tervezettel kapcsolatban

A megküldött tervezet a minisztérium által megfogalmazott cél elérésére jelen formájában alkalmatlan, jelentős átdolgozásra szoruló, minősíthetetlenül rossz tervezet.

A TMRSZ a minisztérium által bizosított 300 millió forint elosztását kizárólag a tiszti és tiszthelyettesi létszámhiány csökkentésére javasolja felhasználni a szakszervezetünk bevonásával!

 

Szám:ORFK-33/2008.

Dr. Fehér Katalin r.ezredes
ORFK.Gazdasági Főigazgatóság
Igazgatási és Ügyviteli Osztály
Főosztályvezetője

Budapest

 

 

Tisztelt Ezredes Asszony!

 

Munkatársaimmal tanulmányoztuk a véleményezésre megküldött, a „vissza nem térítendő lakáscélú munkáltatói támogatásról” szóló IRM rendelet tervezetét.

A tervezettel kapcsolatban több aggály is megfogalmazható, ezért jelen formájában a tervezet a minisztérium által kitűzött cél elérésére alkalmatlan. Alkalmatlan, mert annak ellenére, hogy a legutóbbi, 2008. július 15-én elhangzott szakmai egyeztető értekezleten több szakszervezet is egyértelmű javaslatot fogalmazott meg a tervezet tartalmi része vonatkozásában, azt Önök, mint a tervezet előkészítői teljes mértékben figyelmen kívül hagyták, és ennek indokát nem jelölték meg.

A vissza nem térítendő támogatás folyósításának kiemelt és elsődleges célja a Budapesten kialakult létszámhiány csökkentése! Kérjük, hogy a minisztérium által biztosított 300 millió forint szándékolt felhasználása során e célt egyetlen pillanatra se hagyják figyelmen kívül és ezt a véleményünket az érdekegyeztetésen is kifejtettük.

A létszámhiány a tiszthelyettesi és tiszti állomány körében olyan mértékű, amely a napi szolgálatellátást veszélyezteti, ezért megismételjük azon javaslatunkat, amelyet szóban már elmondtunk, tehát a tervezetben biztosított forrást kizárólag a tiszti és tiszthelyettesi létszámhiány csökkentésére javasoljuk felhasználni! Tudomásunk szerint betöltetlen főtiszti, illetve tábornoki státuszok nincsenek Budapesten, így a létszámhiány csökkentését nem a főtisztek illetve tábornokok részére juttatandó vissza nem térítendő támogatások odaítélésében látjuk biztosítottnak.

Az érdekegyeztetésen kifejtettük továbbá, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda állományában ismereteink szerint nincs létszámhiány, így a 300 millió forint felhasználása során nem tartjuk indokoltnak az NNYI – mint potenciális kedvezményezetti kör – bevonását sem a forrás felosztásában, sem annak felhasználásában. Nem tartjuk elfogadhatónak azt a szóban elhangzott indokolást, miszerint „csak, mert a vezetőség így döntött”, hogy az NNYI is a kedvezményezetti körbe tartozik.

További, a minisztérium által megfogalmazott célt figyelmen kívül hagyó előterjesztői elképzelés, hogy a munkáltató kizárólagos jogkört kíván fenntartani magának a támogatások odaítélésénél, ugyanakkor elvárja, hogy a tervezetre az érdekképviseletek „rábólintsanak”, azt támogassák. A 300 millió forintnak a célt figyelmen kívül hagyó felhasználása elkerülése érdekében a szakszervezetek a bizottságban való részvételre alanyi jogon kívánnak igényt tartani legalábbis saját nevünkben a TMRSZ igényt tart arra, hogy saját delegáltjával a bizottságban részt vegyen, szavazati joggal rendelkezzen, úgy is mint a Budapesten egyik legnagyobb létszámú munkavállalói érdekképviselet, és úgy is, mint a rendőrök megoldatlan lakásproblémáinak megoldását évek óta szorgalmazó szakszervezet.

A megküldött tervezet a minisztérium által megfogalmazott cél elérésére tehát jelen formájában alkalmatlan, jelentős átdolgozásra szoruló, minősíthetetlenül rossz tervezet. Előkészítése során körvonalazódik, hogy a munkáltató teljes döntési jogkört kíván magának fenntartani, illetve a pénz tervezett felhasználása során egy szó sem esik arról, hogy ezt a pénzt nem a főtisztek és nem a tábornokok szociális juttatása színterének, hanem a végrehajtó tiszti és tiszthelyettesi állomány lakásgondjainak enyhítésére kívánja a munkáltató felhasználni.

Megengedhetetlen az ilyen fokú alig leplezett szándék, hogy a tábornokok és főtisztek, illetve állományilletékes parancsnokok kizárása e forrásból nem történik meg sem koncepcionális, sem előterjesztői, sem tervezetbeli rendelkezés keretében! Amíg ennek megfogalmazása nem történik meg, kénytelenek vagyunk azt valószínűsíteni, hogy ebből a 300 millió forintból nem a legrászorultabb tiszti és tiszthelyettesi állomány fog részesülni, hanem ismételten egy olyan vezetői „privilégium-csomag” megteremtését kívánja előkészíteni az ORFK Gazdasági és Igazgatási Főigazgatósága, amely a Budapesten kialakult létszámhiány enyhítésére alkalmatlan.

Kérjük, hogy a tervezetet a fenti észrevételeink alapján átdolgozni szíveskedjenek, mert az jelen formájában a cél elérésére, azaz a létszámhiány enyhítésére alkalmatlan.

Jelen észrevételünket közvetlenül is megküldjük a társ-szakszervezetek részére, az IRM vezetőjének, továbbá honlapunkon is megjelentetjük, pont azért, mert a munkáltató a megküldött tervezetében és emlékeztetőjében sem tesz említést az általunk tett lényegi javaslatainkról, azt úgy kezeli, mint ha el sem hangzott volna!

A tervezet megküldésére ismételten a jogszabályokban foglalt 15 napos véleményezési határidő figyelmen kívül hagyásával került sor, arra Ön előterjesztőként/koordinátorként mindösszesen 2 munkanapot „adott”. Mindenesetre már ez is haladás, ugyanis korábban az érdekegyeztető tárgyalásra semmilyen írásos előkészítő anyagot nem kaptunk. Mindezek ellenére a TMRSZ megpróbál a tárgyban együttműködni a munkáltatóval és fentiek szerint megtesszük (ismételten) javaslatunkat, bízva abban, hogy az írásba foglalt javaslatunk már nem kerüli el a tervezet készítőjének a figyelmét, illetve ha azt figyelmen kívül hagyja, akkor a Normaalkotási Szabályzatban megfogalmazottak szerint a tervezet írásos előterjesztésében megindokolja, hogy miért hagyja figyelmen kívül.

Tisztelt Ezredes Asszony!

A tervezetben a fenti javaslataink megjelenítését elengedhetetlennek tartjuk, ezért abban az esetben, ha azok nem kerülnek bele a tervezetbe, kérjük jelen levelünket egyben szakszervezeti kifogásként is értékelni, és a jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint eljárni az ügyben a norma kiadásának napjától kezdve!

 

 

Szekszárd, 2008. augusztus 4.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit főtitkár