Zéró tolerancia – újratöltve

Levelet írtunk a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének. Az alábbiakban ez a levél olvasható.

Szám:F-3/2008.

 

 

Fejér Megyei RFK.
V e z e t ő j é n e k!

Székesfehérvár

 

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

A közelmúltban a TMRSZ főtitkáraként több alkalommal próbáltam Önnel személyesen felvenni a kapcsolatot a dr. Fekete Zsolt r.őrnagy, volt dunaújvárosi rendőrkapitány szolgálati jogviszonya megszüntetésével kapcsolatban, a nem hivatalos úton tudomásunkra jutott információk valóságalapját illetően.

Az információk alapján Ön a dr. Fekete Zsolt ittas vezetése ügyében – mint állományilletékes parancsnok – összevetve egy hasonló ügyben tett intézkedésével – amennyiben igazak a tudomásunkra jutott információk – teljesen eltérő jogértelmezésről tanúbizonyságot téve, ugyanazon cselekményt kettős mércével bírált el a két esetben.

Természetesen megpróbáltuk ezt mielőbb hiteles forrásból, személyesen Öntől megtudni, ezért a TMRSZ főtitkáraként többször kerestem telefonon, de sajnálatos módon egyszer sem volt elérhető, illetve munkatársa azt a tájékoztatást adta, hogy a Rendőrség költségvetéséből finanszírozott mobiltelefonja számát – az Ön utasítása (tiltása) alapján – nem adhatja meg egy rendőrszakszervezet főtitkárának. Ezt rendkívül furcsa magatartásnak tartjuk, annál is inkább mivel ez a telefon szolgálati célokra van az Ön használatába adva, és egy szakszervezeti vezető hívása remélhetőleg az Ön jogértelmezése szerint is szolgálati viszonnyal kapcsolatos célokra van biztosítva.

Ön üzent, hogy majd visszahív, amely a mai napig nem történt meg, majd később azt üzente, hogy írásban tegyük fel kérdéseinket. Ezúton tesszük meg a kérdések feltételét kérésének megfelelően.

2007. november 28-án kelt válaszlevelében – amelynek előzménye a TMRSZ levelében foglaltak voltak, miszerint rendőri vezetők és alacsonyabb beosztású dolgozók esetében megengedhetetlen módon egyes állományilletékes parancsnokok kettős mércét alkalmaznak – azt írta, hogy nem tudja mi a gyakorlat más rendőri szervek esetében, de ha ilyet tapasztalunk, akkor forduljunk az érintett vezetőhöz.

Jelen esetben vitathatatlanul Ön az érintett vezető, ezért válaszát várjuk az alábbi kérdések vonatkozásában:

  1. Igaz-e, hogy dr, Fekete Zsolt a részére felajánlott alacsonyabb beosztást nem fogadta el, és ezért szűnt meg szolgálati jogviszonya?
  2. Igaz-e, hogy dr. Fekete Zsolt szolgálati jogviszonya megszüntetésekor, a végkielégítés mértékét 100%-os mértékben fizették meg, ellentétben azzal a jogszabályi rendelkezésekkel, hogy ilyen esetben csak 50%-os mértékű végkielégítés megfizetésére lenne mód, ha egyébként nem merülnének fel olyan aggályok, hogy az illető nyilvánvalóan méltatlan a rendőri hivatásra abban az esetben, ha a rendőri szerv nem alkamazna kettős mércét?
  3. Hány effektív rendőrségi szolgálati évvel rendelkezett dr. Fekete Zsolt a szolgálati jogviszonya megszüntetésekor?
  4. A 2007. nov. 27-i válaszlevele tükrében – amikor is B.A. volt kmb-s rendőr méltatlanságát állapította meg éppen dr. Fekete Zsolt és elmondása szerint „leégne a pofájáról a bőr, ha a történtek után kérné, hogy rendőr maradhasson” – miként értékeli azt a jogi helyzetet, hogy egy olyan személy aki méltatlannak tartja azt a rendőrt aki ittasan vezet, az erkölcsileg elfogadhatónak tartja, hogy az ő „jogértelmezése szerint is méltatlan magatartása ellenére” felmarkoljon 3 és fél millió forint végkielégítést?
  5. Ki volt az a megyei rendőri vezető, aki a 3 és fél millió forint végkielégítés kifizetését engedélyezte egy a rendőri hivatásra az Ön és az ORFK vezetőjének jogértelmezése szerint is méltatlan rendőrfőtisztnek?
  6. Vizsgálta-e, vagy vizsgáltatta- azt Ön, hogy a baleset bekövetkezésekor egy olyan rendőrtiszt is a gépkocsiban tartózkodott, aki dr. Fekete Zsolt alárendeltje volt korábban, de jelenleg a FMRFK állományába tartozik, és úgyszintén ittas állapotban volt az eseménykor, és korábban Dunaújvárosban közlekedésrendészeti szakterületen volt rendőri vezető? Ha vizsgálat folyt, vagy folyik ez ügyben kérem szervezetünk tájékoztatását az ügy állásáról! Ha nem folyt és nem folyik vizsgálat, annak mi az oka?
  7. Tervezi-e Ön, mint dr. Fekete Zsolt volt állományilletékes parancsnoka, hogy az elévülési időn belül méltatlansági eljárást indít a főkapitányság – és az ügyben érintett vezetőinek – tekintélyén esett csorba visszaállítása érdekében? Kérdezzük ezt azért, hiszen amennyiben igazak a tudomásunkra jutott információk, a megyei rendőr-főkapitányság – amelynek személy szerint Ön az első számú vezetője – kettős mércét alkalmaz az alárendeltjei ugyanazon cselekedetei elbírálása során, amely több jogszabálynak a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének a megsértését veti fel.
  8. Kötelességének érzi-e az ügyben történtek miatt büntetőfeljelentés megtételét hűtlen kezelés és elöljárói hatalommal visszaélés bűntette miatt ismeretlen tettesek ellen, azzal egyidejűleg, hogy a kifizetett 3,5 millió forint költségvetési pénz visszakövetelésére a szükséges jogi lépéseket megteszi?
  9. Történt-e rendőri intézkedés dr. Fekete Zsolt jogosítványának (az összes vezetési kategóriára kiterjedően) bevonására, ha nem, akkor miért nem?
  10. A kormányzat által meghirdetett és a Rendőrség számára kötelezően végrehajtandó „zéró tolerancia” programjának tükrében Ön hogyan értékeli a történteket, megfelelőnek tartja-e az ügyben tanúsított munkáltatói intézkedések mind szakmailag, mind erkölcsileg elvárhatósági színvonalát?

Tisztelt Főkapitány Úr!

Ami ebben az ügyben információk a tudomásunkra jutottak, azzal kapcsolatban Önnek személyes felelőssége, hogy kivizsgáltassa az eset körülményeit a felettesei felé történő jelentés megtételével egyidejűleg. Nem feltételezzük, hogy a történtek személyesen az Ön engedélyével, az Ön tudtával, esetlegesen személyesen az Ön utasítására történtek, de amennyiben ez történt, akkor az ezzel kapcsolatos konklúziók levonása minden magát erkölcsösnek és fedhetetlennek tartó rendőri vezető erkölcsi kötelessége kell legyen az ORFK által kiadott Etikai Kódex szellemiségének tükrében.

Amennyiben Ön erről az egész történésről nem teljes körűen volt az információk birtokában, abban az esetben is felvetődik azon közvetlen alárendeltjei felelőssége, akiknek a kötelessége lett volna Önt mindenről teljes körűen tájékoztatni, amely ugyan nem teljes mértékben menti az Ön hivatali helyzetét, de valamelyest nyilvánvalóan enyhíti.

Ebben az ügyben – amennyiben igazak az információink – rendkívül súlyos jogsértések sorozata eredményezte azt a végkövetkeztetést, amelyet 2007 évben Önnek leírt levelünkben már jeleztünk, nevezetesen azt, hogy a rendőri vezetőkre (azaz önmagukra) jóval enyhébb és kedvezőbb jogértelmezéseket vonatkoztatnak egyes rendőri vezetők, mint az állomány többi részére. Ennek sorozatosan tapasztaljuk a jeleit, kezdve a rendőri vezetők pozitív és kollektív illetményeltérítésével, egészen a jelenlegi esethez hasonló botrányok gyors szőnyeg alá seprésével bezárólag.

Abszurd az is a történések tükrében, hogy egy megyei rendőr-főkapitányság vezetőjének és az ORFK vezetőjének jogértelmezése szerint méltatlannak bizonyult rendőri vezető pozitív irányú illetményeltérítésben részesült, noha korábban is jeleztük, hogy a kollektív illetményeltérítés az ehhez hasonló renomé vesztések során fokozza annak erősségét.

Tisztelettel várjuk minden felvetésünkre kiterjedően reagáló válaszlevelét a közérdekü adatokra való hivatkozással az üggyel kapcsolatban 15 napon belül.

 

Szekszárd, Budapest 2008.06.29.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit
TMRSZ főtitkár