Szolgálatból megszégyenítésre vezényelve?

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságon kialakult azon gyakorlat miatt, hogy a szolgálatban lévő rendőröket vezénylik a rendőrök által elkövetett jogsértések (pl. ittas járművezetés, járőrútvonal elhagyása, egyéb szolgálati kötelmekkel kapcsolatos jogsértések) büntető eljárásában a tárgyalásokra való részvételre vezényléseik ellen tiltakozott a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei RFK-nél, és az országos rendőr főkapitánynál!

Az ezzel kapcsolatosan, az érintett rendőri szervekkel folytatott tájékozódó levélváltásunknál kitűnt, hogy a Borsod megyei rendőri vezetők döntésüket elsősorban „bűnmegelőzési” célzattal indokolták, az eljárásban részt vevő rendőrök szégyenpados „bemutatásával” a kívánt célt elérni.

A TMRSZ álláspontja szerint ez a vezetői ténykedés alkalmas az érintett terheltek megszégyenítésére, amely nyilvánvalóan komoly szakmai aggályokat fogalmaz meg az intézkedést foganatosító vezetőkkel szemben, hiszen a büntetőeljárás szellemiségétől idegen és tilalmazott alapelv a terhelt megszégyenítése, hiszen e szankciót a hatályos Be. nem tartalmazza.

Alkalmas a sérelmezett intézkedés arra is, hogy a büntetőeljárásban nem érintett rendőrök sértve érezzék magukat szakmai önérzetükben, emberi mivoltukban, mivel őket is potenciális bűnelkövetőknek tekinti láthatóan a megyei rendőri vezetés, hogy „okuljanak” a történtekből, hiszen a vezénylést „bűnmegelőzési” célzattal rendelték el!

Alkalmas továbbá a sérelmes rendőri vezetői intézkedés arra is, hogy a költségvetésből fenntartott rendőrség vezetői a rendelkezésre álló szolgálatos erőket nem a napi feladatok végrehajtására utasítja, hanem éppen ellenkezőleg, a szolgálatból elvonja, csökkentve ez által a napi feladatok végrehajtásában részt vevő rendőri erők létszámát!

A tárgyalások nyilvánosságának alapelvét arra felhasználni, hogy oda rendőröket vezényeljenek, kötelező jelleggel, nyilvánvalóan nem elfogadható rendőri vezetői intézkedés fentiek miatt.

Az üggyel kapcsolatban szakmai-jogi jellegű álláspont megfogalmazásával kértük, hogy segítve a Rendőrség törvényes, és valóban szakmai alapokon történő működését, illetve a rendelkezésére álló eszközökkel az alábbi szervektől kértük, hogy tudatosítsa az érintett rendőri vezetőkkel, hogy nem elfogadható az a fajta szellemiség, amely jellemzi a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságon történteket.

Ezzel kapcsolatosan:

  1.) 2007. 11. 19-én (elsődlegesen faxon elküldött) alatt az Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi bizottság Elnökét és tagjait tájékoztattuk álláspontjukat várva.

  Válasz nem érkezett.

  2.) 2007. 11. 19-én Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Közgyűlés Elnökét és tagjait tájékoztattuk álláspontjukat várva.

  Válasz nem érkezett.

  3.) 2007. 11. 19-én (elsődlegesen faxon elküldött) dr. Takács Albert Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Miniszterét tájékoztattuk álláspontját várva.

  Válasz nem érkezett.

  4.) 2007. 11. 19-én (elsődlegesen faxon elküldött) BAZ-7-4/2007-e számú levelünket dr. Bencze József r.altábornagy ORFK: vezetőjének megküldtük, nyomatékkal kérve, hogy lépjen fel a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei RFK. érintett vezetői állományánál, hogy a jövőben tartózkodjanak a szolgálatos rendőri állomány bíróságra történő vezényléseitől.

  Válasz nem érkezett.

  5.) 2007. 11. 19-én (elsődlegesen faxon elküldött) Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság Elnökének, tagjainak.

  2007. 11. 22-én arról tájékoztatott Balog Zoltán elnök, hogy a levelünk a 2007. 11. 20-i ülésen kiosztásra került.

  Más válasz nem érkezett.

  6.) 2007. 11. 19-én (elsődlegesen faxon elküldött) Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosát tájékoztattuk álláspontját várva.

  Válasz 2008. 06. 24-én érkezett.

Az OBH vezetője dr. Szabó Máté megállapította, hogy a rendőri vezetés részéről bűnmegelőzési célzatra való vezénylésre való hivatkozás szerencsétlen volt, félreértésre adhatott okot.

Álláspontja szerint a szakszerű, a törvényes, az állampolgárok bizalmát bíró rendőri szolgálatellátás parancsnoki biztosításának nem lehet eszköze semmilyen bírósági tárgyalásra való vezénylés. Ettől hatékonyabb eszközöket kell az elöljárói állománynak használni (Pl. rendszeres eligazítások, oktatások, beosztottak munkájának helyszínen való megfigyelése, ellenőrzés, stb.).

Nem vitatta a TMRSZ azon észrevételét sem és ésszerűtlen gyakorlatnak is minősítette, hogy a szolgálatban lévő rendőröket – akár közterületen, akár a rendőrség épületében látják is el feladataikat – nem lehet kivonni napi teendőjük ellátása alól csak azért, hogy bírósági tárgyalás meghallgatásával bővítsék ez irányú ismereteiket, tapasztalataikat.

Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa a hasonló félreértések elkerülése, illetve a szóban forgó gyakorlat mellőzése érdekében a TMRSZ-hez eljuttatott levele egyidejű megküldésével a problémára felhívta az Országos Rendőr-főkapitány figyelmét.

Csatolva: ORFK-val, BAZ-al történt történő levelezés, OBH állásfoglalás