Zéró tolerancia vezetőkre nem érvényes?

Kiderült, hogy nem csak a TMRSZ főtitkára ellen folyik eljárás bujtogatás vétségének gyanúja miatt, hanem a TMRSZ honlapját olvasó és véleményt nyilvánító kolléga ellen is. Igaz az ellene indított eljárást már megszüntették.

SZEGEDI KATONAI ÜGYÉSZSÉG
B. IV. 99/2008.

 

HATÁROZAT
a nyomozás megszüntetéséről

 

A Btk. 357. § (1) bekezdésébe ütköző, és aszerint minősülő bujtogatás vétsége miatt a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság állományába tartozó T. E. r. fhdgy. ellen hivatalból indított büntető ügyben a nyomozást a Be. 190. § (1) bekezdés a) pontja alapján – mivel a cselekmény nem bűncselekmény –

megszüntetem.

Határozatomat a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének tájékoztatás végett megküldöm.

I N D O K O L Á S .

A Budapesti Katonai Ügyészség állományába tartozó dr. Fejes Erik hdgy. katonai ügyészségi fogalmazónak hivatali hatáskörében tudomására jutott, hogy a www.tmrsz.hu internetes oldalon, 315. számon T. E. r. fhdgy olyan hozzászólást tett közzé, melyben foglaltak kimeríthetik a Btk. 357. § (1) bekezdésebe ütköző és minősülő bujtogatás vétségének tényállását.

Mivel T. E. r. fhdgy a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság állományaba tartozik, ezért az ügyet a nyomozás lefolytatására áttették a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Szegedi Katonai Ügyeszségre.

Az ügyben elrendelt nyomozás alapján oz alábbi tényállást lehetett megállapítani:

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság állományába tartozó T. E. r. fhdgy. 2007. márciusa óta tagja a “Tettrekész Magyar Rendőrség” Szakszervezetének. A szakszervezet főtitkára, Szima Judit r. alez. felkérésére nevezett a szakszervezet vonatkozásában szervezői munkát végez (tagtoborzás). T. E. r. fhdgy. Szima Judit r.alez-t személyesen nem ismeri, eddig csak telefonon beszéltek egymással.

A nyomozás feltárta, hogy T. E. r. fhdgy a fenti szakszervezet www.tmrsz.hu webcímén a “Vendégkönyv” rovatba 315-ös számon hozzászólást tett fel az internetre, 2008. március 27-én 21.52 órakor. A dokumentumot a hódmezővásárhelyi lakásában lévő saját tulajdonú számítógépén írta és erről a gépről tette fel a “tmrsz” honlapjára.

T. r.fhdgy vallomásában előadta, hogy az előzőekben részletezett dokumentum megírására és a honlapon való feltételére az indította, hogy elolvasta az interneten Szima Judit r. alez. gyanúsítotti jegyzőkönyvét. Konkrétan azt, hogy mivel gyanúsítják a Budapesti Katonai Ügyészségen és úgy érezte, hogy meg kell szólalnia. a nyilvanosság előtt, mivel álláspontja szerint Szima Judittal szemben igazságtalanul jártak el. Hozzászólásában T. E. r.fhdgy alapvetően azt sérelmezte, hogy szolgálati helyén a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságon, illetve a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság alárendeltségébe tartozó több helyi kapitányságon korábban nem fizettek a rendőröknek törvényes járandóságokat, így például készenléti díjakat és egyéb juttatásokat.

A hozzászólás kitért arra is, hogy T. r.fhdgy véleménye szerint mindig ugyanazok a rendőri vezetők kapják a jutalmakat és kitüntetéseket, előléptetéseket.

Vallomásában T. r. fhdgy fenntartotta a hozzászólásában leírtakat és előadta, hogy személyes sérelmét a juttatásokkal kapcsolatban időközben a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságon már orvosolták, és hogy a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság alárendeltségébe tartozó helyi rendőrkapitányságokon a jogosultaknak visszamenőlegesen már kifizették a jogos járandóságokat. Továbbra is sérelmezte azonban, hogy tudomása szerint Békés megyében jelenleg sem fizetik a rendőröknek azokat a jogos juttatásokat, amelyeket Csongrád megyében már sikerült kivívni, és hogy állítása szerint – senkit nem vontak felelősségre a gazdasági vezetők közül azért, amiért ezeket a pénzeket úgymond visszatartják.

T. r. fhdgy előadta azt is, hogy semmilyen konkrét ügyről, visszaélésről, vagy bűncselekményről nincs tudomása, amelyet rendőri vezetők elkövettek volna és hozzászólásának, valamint az interneten való közzétételének a fő oka az volt, hogy önmagát szókimondó, őszinte embernek tartja, aki akkor is kimondja amit gondol, ha ezzel önmagának bajt okoz.

A Btk, 357. § (1) bekezdésébe ütköző bujtogatás vétségét az követi el, aki katonák között az elöljaró, a parancs, vagy általában a szolgálati rend, vagy a fegyelem iránt elégedetlenséget szít.

A tényállásban szereplő jogi tárgyak közül T. E. r. fhdgy. hozzászólása a konkrét jogi tárgyakat (elöljáró, parancs) nem sértette, ugyanis általánosságokat fogalmazott meg, többes számban szólt “rendőri vezetők”-ről. Ahhoz, hogy a másik két nevesített jogi tárgy (szolgálati rend, fegyelem) sérelmet szenvedjen, az kell, hogy az internetre felkerült hozzászólásban lévő kifejezések alkalmasak legyenek arra, hogy konkrétan sértsék az elöljárói intézményt, illetve ebből eredően a szolgálati rend megóvásához és a fegyelemhez, mint alapértékhez fűződő igen fontos érdekeket.

A konkrét ügyben a hozzászólásban lévő kifejezések azonban inkább leírhatók egy indulatos, csalódott, érzelmi hullámvölgyben lévő egyén kifakadásának, mint konkrét, a szolgálati rendet vagy fegyelmet komolyan veszélyeztető, tényállásszerű elkövetői magatartásnak.

Bár a törvény a cselekmény megvalósulásához nem kívánja a célzat meglétét, de az “elégedetlenséget szít” kifejezés használatából következik, hogy az csak szándékosan valósítható meg. Tehát az elkövető tudatának át kell fognia – legalább az eshetőleges szándék szintjén -, hogy az általa közölt kijelentések alkalmasak a védett jogi tárgyakkal (elöljáró, parancs, szolgálati rend, fegyelem) szemben elégedetlenség kiváltására.

A konkrét körülményekből, különösen T. E. r. fhdgy meghallgatásából viszont ilyen tudatosságra következtetni nem lehet. Ellenkezőleg: egy magányos individuum kétségbeesett kifakadása a hozzászólás egésze, melyet a rosszul értelmezett kollegalitás motivált.

Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

 

Szeged, 2008. április 28.

 

(Dr. Lele András ezredes)
a katonai ügyészség vezetője

 

A dokumentum PDF formátumban