- TMRSZ – Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete - https://tmrsz.hu -

Levél a miniszternek

 

 

Szám: IRM-9/2008.

 

 

Dr. Draskovics Tibor Rendészeti Miniszter Úr részére!

 

 

B U D A P E S T

 

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

 

Sajnálattal értesültünk arról, hogy az újonnan hivatalba lépő rendészeti szakállamtitkár úr a 2008. június 10-én a szakszervezetek bevonásával megtartott értekezletre nem hívta meg a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetét. Azt a szakszervezetet nem hívták meg az újabb megbeszélésre, amely szakszervezet képviselőinek Ön személyesen tett ígéretet a legutóbbi tárgyaláson, hogy a minisztérium és a szakszervezetek közötti párbeszéd negyedévente megtartásra kerül a Rendőrséget feszítő, különböző jellegű problémák megvitatása, lehetőség szerinti orvoslása céljából.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a Budapesti-Rendőr-főkapitányságon közel ezer fő taggal rendelkezik, ezért felettébb aggályosnak tartjuk, hogy a hivatalba lépő, a rendészeti ágazatért felelős szakállamtitkár úr számunkra ismeretlen okból kifolyólag sajnálatos módon hivatalba lépésének szinte az első napján azonnal hátrányos helyzetbe hozta szakszervezetünket és annak több mint 2 ezer fős rendőrségi dolgozói tagságát.

Azért is aggályos ez az újabb nyilvánvalóan hátrányos megkülönböztetés, mert szerettünk volna arra is választ kapni, hogy a 11/1997-es BM rendelet vonatkozó melléklete miért került hatályon kívül helyezésre úgy, hogy jelenleg – immár több mint 2 hónapja – egy olyan szabályozatlan állapot áll fenn, amely korábban meghatározta a Rendőrségen rendszeresített beosztásokat. Jelenleg az IRM mulasztásos jogsértésben van, figyelemmel arra, hogy a Rendőrségen lévő beosztásokat a Hszt-beli felhatalmazás alapján kötelessége volna rendeletben szabályozni.

További aggály ezzel kapcsolatban, hogy nem ismerjük a módosítás (hatályon kívül helyezés) szakmai, jogi indokait, úgyszintén a jogalkotás előkészítéséért felelős IRM-nek felróhatóan, mivel sem koncepcionálisan, sem tervezetek megküldése szintjén nem kérték ki a TMRSZ véleményét a rendelet módosításával kapcsolatban, arról minket nem tájékoztatott sem a minisztérium, sem az együttműködést bojkottáló, ezáltal működésünket folyamatosan akadályozó ORFK.

Valószínűsítjük ugyanis, hogy a tervezet előterjesztéséért felelős IRM részleg megküldte az ORFK részére is a koordináció során az éppen aktuális tervezeteket. Azonban ez esetben az ORFK ismételten tanúbizonyságát adta annak, hogy a törvényben foglalt azon kötelezettségét – miszerint a szakszervezetekkel együtt kell működnie – továbbra is figyelmen kívül hagyja, és csupán a tárgyalóasztaloknál hangzik el az együttműködési készség kinyilatkoztatása, de a gyakorlatban az együttműködési kötelezettségének továbbra sem akar eleget tenni az ORFK vezetése.

Tisztelettel várom a fenti aggályok mindegyikére kiterjedő válaszát, illetve álláspontját, intézkedését.

 

 

Szekszárd, 2008. június 12.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit főtitkár