A hátrányos megkülönböztetésről

 

 

Szám: ORFK-29/2008.

 

Dr. Bencze József r. altábornagy
Országos Rendőr-főkapitányság
Vezetője

 

Budapest

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

A 2007. október 17-én tartott tárgyalásunkon elhangzottaknak megfelelően elkészítettük a TMRSZ-ORFK együttműködési megállapodás 5 oldalas tervezetét, melyet ORFK-32/2007. –es számon 2007. október 25.-én Önnek el is juttattunk. Az ORFK. Gazdasági Igazgatója 8 oldalon keresztül ecsetelte, hogy az, az Önök számára miért nem elfogadható.

Akkor még bíztunk abban, hogy a tervezetben foglaltakkal kapcsolatban Főkapitány Úr a TMRSZ-re nézve hátrányosnak minősülő jelentős módosítási javaslatot, vagy akadályt nem lát és a megállapodás mielőbbi aláírására kerül, a jogellenes állapotot megszünteti.

Felhívtuk a figyelmét szinte havonta arra is, hogy a munkaidő-kedvezmény eddigi megváltása során szervezetünket jelentős és hátrányos megkülönböztetés érte a társ-szakszervezetekhez (BRDSZ és FRSZ) viszonyítva, de most már az RV-hez viszonyítva is. Önök arra hivatkoztak, hogy a munkaidő-kedvezményünk nincs központosítva.

Mint Ön is tudja, a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága, mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II. 10. 11 7/2007/3. számon elutasította a kérelmüket, hatályában fenntartotta a Fővárosi Bíróság 55. Mpkfv. 633. 329/2006/6 számú végzését.

A Fővárosi Bíróság végzése ugyanis azt mondta ki, hogy a TMRSZ-t hátrányosan megkülönböztette az ORFK., mely megkülönböztetése egyébként a mai napig tart.

Ugyanakkor a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága, mint felülvizsgálati bíróság végzésében utalt arra is, hogy a taglétszám egyértelmüsítése után a megállapodás megkötése is kötelező a munkáltatóra.

Tehát az Önöket marasztaló jogerős végzés továbbra is hatályban van!

A bírósági végzésekből következően pedig tény, hogy továbbra is diszkriminálják szervezetünket, Ön a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága, mint felülvizsgálati bíróság végzésének átvétele után sem tett semmit!

A fentiek alapján felszólítjuk Önt, hogy a rendeltetésellenes joggyakorlást szüntesse be, és a TMRSZ-el az érdemi tárgyalásokat kezdje meg, a megállapodást pedig kösse meg. Továbbá az Önök felróható magatartása miatt a kárunkat térítse meg!

Amennyiben 3 napon belül érdemi választ nem kapunk, úgy jelen levelünket kifogásként szíveskedjenek kezelni.

 

 

Szekszárd/Budapest, 2008. 06. 11.

 

Tisztelettel:

 

 

Szima Judit
főtitkár

 

A bírósági végzések. Nem beszélünk a levegőbe