Válasz az elmaradt meghívásra

Mint korábban beszámoltunk róla, a BRFK nem hívta meg szakszervezetünket a személyi állomány munka-és életkörülményeit érintő aktuális kérdések és a fővárosi rendőröket leginkább foglalkoztató problémák megvitatását szolgáló egyeztetésre. Persze a BRDSZ és FRSZ képviselőit – mondván ők a reprezentatív szakszervezetek a BRFK-n – igen.

A BRFK vezetőjének válaszlevelében meg is kaptuk a választ a miértre. A válasznak azonban egy kissé ellentmond a FRáSZ 2008/5. számában megjelent hír. Most akkor vagy nincsenek a személyi állomány munka- és életkörülményeivel foglalkozó egyeztetések a BRFK-n, vagy vannak, csupán a TMRSZ-t, mint reprezentatív szakszervezetet nem kívánják látni ezeken?

BUDAPEST RENDŐRFŐKAPITÁNYA

 

Szám: 111-414/3/2008.ált.

Hiv.szám: BRFK-76/2008.

 

 

Szima Judit Asszony
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének
főtitkára

S z e k s z á r d

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

Fenti számú megkeresésére az alábbiakról tájékoztatom.

A levelében megjelölt időpontban a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, valamint a Független Rendőr Szakszervezet képviselőivel történt találkozásra az alábbi előzmények alapján került sor. A szakszervezeteket nem hívtam egyeztetésre, a BRDSZ és az FRSZ főtitkára külön-külön – korábbi időpontban történt személyes találkozásunk alkalmával – kért egy megbeszélésre lehetőséget. Arra a jelzett napon – titkárságvezetőm által egyeztetett időpontban – került sor, a két szakszervezet képviselőjét együtt fogadtam.

Az állomány élet- és munkakörülményeivel foglalkozó értekezletek hiányában azok szó szerinti jegyzőkönyveit sem áll módomban megküldeni.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

 

B u d a p e s t, 2008. június 6.

 

 

Tisztelettel

 

Dr. Tóth Gábor r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos

 

 

BRFK vezetőjének válaszlevele

FRáSZ 2008/5. szám 12. oldal – bekeretezve a hír

Bekeretezett hír külön