Főkapitányi válasz a röghözkötésről

Korábban levélben kerestük meg az országos rendőrfőkapitányt a BRFK állományából áthelyezésüket kérő kollégák visszatartásával kapcsolatban. Megérkezett a válasz, melyet az alábbiakban elolvashattok.

ORSZÁGOS RENDŐR_FŐKAPITÁNYSÁG

 

Szám: 17327/2008. ált.

Hiv.szám: ORFK-23/2008.

 

Szima Judit főtitkár asszonynak!

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

főtitkára

 

Szekszárd

 

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

 

Tájékoztatom, hogy megvizsgáltattam az ORFK-23/2008. számú megkeresésével kapcsolatban felvetetteket és a következőkről tájékoztatom.

Az országos rendőrfőkapitánynak a felelőssége nem elsősorban az egyes rendőri szervek, hanem a Rendőrség egésze vonatkozásában érvényesül. A fentiekből következik, hogy ahol a működésben vagy a működést biztosító személyi feltételekben zavarok vagy hiányok keletkeznek, ehhez szükséges azonnal beavatkozni és döntéseket hozni.

Az Ön által hivatkozott 22/29-103/2007. ált. számú átiratban megfogalmazottak ezt a gyors intézkedést szolgálták. A Budapesti Rendőr-főkapitányság létszámhiánya az integrációt követően – figyelemmel a kapott új feladatokra is – olyan mértékűvé duzzadt, amely a szolgálat ellátását, figyelemmel az Ön által is ismert rendezvénybiztosítási feladatokra is, indokolttá tette. Meggyőződésem szerint ez nem a joggal való visszaélést jelentett, hanem a BRFK működőképességének megőrzése érdekében hozott szükséges döntésről van szó. Ez az intézkedés nem a Főtitkár Asszony által feudális fogalmakkal kifejezett “röghöz kötöttségről” szólt, hanem arról az operatív intézkedésről, ami az országos rendőrfőkapitány feladatköréhez tartozik.

Tájékoztatom továbbá, hogy ez az intézkedés csak átmeneti volt, amíg ennek a feltételei fennálltak, addig tartott. Intézkedtem, hogy 2008. július 01-jétől ez a korlátozás feloldásra kerüljön, mert a Rendőrtiszti Főiskolai és rendészeti szakközépiskolai kibocsátásokkal, illetve kinevezésekkel a létszámhiány kezelhető méretűvé válik és ezáltal a kiadott szigorítás indokoltsága megszűnik.

Mivel a hivatkozott intézkedés jogsértést nem valósított meg, emiatt a felelősség megállapítására irányuló eljárás megindítását sem tartom indokoltnak.

 

 

Budapest, 2008. május 23.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Bencze József r. altábornagy

országos rendőrfőkapitány

 

 

Az országos rendőrfőkapitány válaszlevele

Az országos rendőrfőkapitány válaszlevele PDF-ben