Főkapitányi válasz kifogásunkra

Az ORFK vezetőjéhez nyújtottuk be kifogásunkat 2008. május 18-án, mivel tudomásunkra jutott, hogy a TMRSZ megkerülésével folytatnak szakértői egyeztetéseket az érdekvédelmi szervezetek vezetőivel a BRFK-n kialakult létszámhiányra vonatkozóan.

Megérkezett a válasz, melyet a továbbiakban elolvashattok.
Kérdés: Miért diszkriminálják szakszervezetünket?

 

Országos Rendőr-főkapitányság

Vezetője

1139 Budapest, Teve utca 4-6.

 

 

 

Szám: 18324/2/08.

Hiv. szám: ORFK-26/2008.

 

 

Szima Judit főtitkár asszonynak,

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

Szekszárd

Tanya u. 4.

 

 

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

A TMRSZ főtitkáraként a BRFK-n kialakult létszámhiányra vonatkozó szakértői egyeztetésen való részvétel iránt előterjesztett “kifogás” elnevezésű beadványával kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom.

Véleményem szerint a beadványában felvetett kérdéssel összefüggésben hiányoznak a kifogás benyújtásának törvényi feltételei. A Hszt. 31. § (1) bekezdése értelmében a szakszervezet a hivatásos állomány tagjait, illetve a szervezetét közvetlenül érintő jogellenes intézkedés, mulasztás ellen jogosult kifogást benyújtani. A TMRSZ-nek a szakértői egyeztetésen való részvétele nem az ORFK, vagy bármely más rendőri szerv döntésén múlik, így az ORFK részéről jogellenes intézkedés vagy mulasztás megtétele nem merült fel. A szakértői egyeztetés összehívására a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács keretében kerül sor.
Jogerős bírósági határozat szól arról, hogy nem minősül munkáltatói intézkedésnek a szakszervezetekkel folytatott tárgyalások összetételének megállapítása, mert az nem munkáltatói döntés függvénye (ld. a Fővárosi Bíróság 59. Mfpk. 636799/2007/2. számú végzését).

A Hszt. 30. § (1) bekezdésének sérelme semmi esetre sem merülhet fel, mert a szakértői egyeztetés megtartása önmagában nem minősül konkrét munkáltatói intézkedésnek. A szakértői megbeszélés célja a Rendőrségnél kialakult létszám-aránytalanságokból fakadó problémák megoldása.

Mivel a szakértői megbeszélés a rendőrség teljes állományára vonatkozott, ezért azon csak az országosan reprezentatív szakszervezetek vettek részt. Azon esetekben, ahol a TMRSZ reprezentatívnak minősül, nincs akadálya a RÉT üléstől függetlenül működő szakértői egyeztetés folyamatában való részvételnek.

A leírtak miatt a Hszt. 31. §-ában szabályozott eljárás lefolytatásának nincs helye.

 

 

Budapest, 2008. május 20.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

Dr. Bencze József r. altábornagy

 

 

Az országos rendőrfőkapitány válaszlevele

Az országos rendőrfőkapitány válaszlevele PDF-ben