Méltatlansági eljárás megszüntetése esetén…

Méltatlansági eljárás megszüntetése esetén a munkáltató köteles fizetni az ügyvédi költséget.

A bíróság a perben megállapította, hogy a felperes a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete tagjaként a szakszervezet által biztosított képviseleti lehetőséget vette igénybe. Ennek a lehetőségnek a keretében került megbízásra az eljáró jogi képviselő ügyvéd.

A bíróság az alperes által csatolt méltatlansági eljárási iratanyagból megállapította, hogy az eljárásban a megbízott ügyvéd a felperes képviseletét ellátta. A Hszt. rendelkezései szerint az eljárással kapcsolatos költség viselésére vonatkozóan a fegyelmi eljárás szabályai között fellelhető Hszt. 130.§. rendelkezései a méltatlansági eljárásban is alkalmazandók. Ebből következik, hogy a felperest jogi képviselő képviselet ellátásával kapcsolatos költség — a hivatkozott rendelkezések szerint — megilleti.

PDF letöltés