Bejelentés a BRFK vezetőjének

A TMRSZ bejelentést tett a jogszabályok, a belső normák, ezzel összefüggésben a munkavédelmi szabályok megsértése miatt és vizsgálatot kért. Levelünk végén olvasható a BRFK válasza is.

Szám:BRFK-11/2008.

dr.Tóth Gábor r.ddtb.

BRFK. Vezetője

Budapest

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

A TMRSZ bejelentést kíván tenni a jogszabályok, a belső normák, ezzel összefüggésben a munkavédelmi szabályok megsértése miatt, kérve vizsgálatát, vizsgálata eredményét megállapító irat egy példányának megkérésével egyidejűleg az alábbi tényállás miatt:

A tegnapi napon arról kaptam tájékoztatást 9 óra körül, hogy 100 fő van vezényelve 12 órás kiképzésre a csapaterős szolgálattal kapcsolatban. A belső norma egyértelműen szabályozza a védőital és a meleg étel ellátását.

A 100 fős vezényelt kollega arról tájékoztatott, hogy sem teát, sem ételt nem kaptak. Az ebédet 450 Ft körüli összegért vehették meg. A Készenléti Rendőrség vezetésétől azt a tájékoztatást kaptam, hogy a BRFK. nem jelentette le a 100 főt, ezért csak pénzért tudnak melegételt biztosítani.

Ezt követően telefonon Kalmár Urral beszéltem, aki arról adott tájékoztatást, hogy a teát most készítik, viszik a helyszínre, illetve arról is tájékoztatott, hogy hiába jelentette le a 100 főt, hogy az étkeztetést a BRFK. jelentse le, azt Szik ny.rddtb. felülbírálta, és közölte, hogy fizessen a dolgozó. Kalmár úr is elmondta, hogy ő is tisztában van azzal, hogy a belső norma szerint jár, de Szik úr ettől függetlenül sem intézkedett.

Szik urat is felhívtam, aki nem ismerte el, hogy ő ilyet mondott volna, közölte, hogy ő nem tud semmiről, semmit. Kértem haladéktalan eljárását és intézkedését, hogy a 12 órában továbbképzésen lévő kollegáknak a meleg étel biztosítva legyen, illetve visszajelzését.

Szík Úr nem jelzett vissza, illetve kollegáink arról tájékoztattak, hogy a teát megkapták, de az ételért fizetniük kellett.

Miután a munkavállalókat hátrányosan érintő szándékos parancsnoki mulasztásról szereztünk tudomást, értesítem és kérem Önt, hogy az ezzel kapcsolatos vizsgálatot lefolytatni, továbbá a szükséges intézkedést megtenni szíveskedjen a BRFK illetékes vezetője felé, hogy a jogszabály és belső norma szerint szükséges előírásokat nyugalmazott Szík r.ddtb. is megtartsa!

Kérem Önt, hogy az ügyben haladéktalanul intézkedni szíveskedjék.

Megjegyzem, hogy a 8 órán túli vezénylés esetében is napidíj, illetve költségei megtérítésére jogosult a törvény alapján a dolgozó, továbbá a szolgálati helyéről a Készenléti Rendőrségre vezényelték illeti, amit Szík Úrnak tudnia kell, mint gazdasági vezetőnek. (Hszt. 111.§, 113.§.)

Megjegyezzük, hogy a spórolást 2008. év elején nem itt kellene kezdenie a BRFK-nak, hiszen a végrehajtói állomány példamutató munkát végez jelenleg is a munkáltató hozzáállása és jelenleg is jól tapasztalható arroganciája ellenére, az esküjében foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.

Ezt várnák el kollegáim a vezetőiktől is, hiszen a parancsnoki gondoskodás követelmény!

 

Szekszárd/Budapes, 2008. 01. 31.

 

Tisztelettel:

Szima Judit TMRSZ főtitkára

 

 

 

A BRFK válasza