Reagáltunk a PMRFK válaszára

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részéről kifogásunkra érkezett válaszlevélre reagáltunk.

 

Szám: P-2/2008.

Rendőr- főkapitányság

Vezetőjének

Budapest

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság hivatalvezetője Főkapitány Úr megbízása alapján arról tájékoztatta szakszervezetünket, hogy a PMRFK-nak még nincs végleges és hivatalos álláspontja, annak kialakítása folyamatban van. Tájékoztatott továbbá arról, hogy amint meglesz a végleges állásfoglalás, akkor azt PMRFK intézkedésben teszik közzé. Megnyugvással értesültünk arról, hogy gazdasági igazgató úr február 29-én újabb körlevelet adott ki, amelyben arról tájékoztatta a címzetteket, hogy a február 19-i állásfoglalását nem kell kötelező érvényűnek tekinteni, és az ORFK Jogi Főosztályának állásfoglalását kérték ki a kérdésben. Kérdés, hogy miért nem lehetett ezt megtenni korábban, akkor mielőtt bármilyen állásfoglalást is kiadott volna az igazgató úr?

A kifogásunkban sérelmezett gazdasági igazgatói értelmezés alapján ugyanakkor továbbra sem kaptunk választ arra, hogy a havi munkaidő-keret januárban (január 1-je miatt), továbbá március hónapban (Húsvét hétfő miatt) a jogszabályokkal ellentétben 8 órával növelten került-e meghatározásra, vagy sem. Aggályos a jelenlegi helyzet azért is, mert jelenleg már március hónap van és a januári illetmények számfejtése megtörtént. Kérdés, hogy januárban a munkáltató 176 órával, vagy 184 órával számolta-e a munkaidő-keretet? Ennek ugyanis azért van jelentősége, mert amennyiben a dolgozókkal úgy dolgoztatott a munkáltató plusz 8 órát, hogy azt ingyen várja el tőlük és ezért a januári illetmény „megrövidítette” 8 órával, az komoly pénzügyi visszaélés az érintett és felelős vezetők részéről. A munkavégzésért ugyanis Magyarországon bért (illetményt) kell fizetni. Aki ezt megszegi és ingyen dolgoztatja a munkavállalót (modern rabszolgaság?), az nyilvánvalóan felelősséggel tartozik ezen magatartásáért.

Hivatalvezető úr válaszleveléből nem derült ki, hogy a 2008. januári munkaidőkeret 176, vagy 184 órában került-e meghatározásra, és ha valaki például 177-184 munkaórát teljesített januárban, akkor az 1-8 óra túlmunkát számfejtett-e részére a munkáltató vagy sem?

Függetlenül attól, hogy mi lesz a PMRFK „hivatalos álláspontja” a későbbiekben, ennek tisztázását már a kifogásunk megválaszolása során elvártuk volna. Ez ugyanis ma már nem elvi, hanem ténykérdés, hogy a munkáltató – függetlenül a hivatalos álláspontjától – hogyan számfejtette a váltásos munkarendben dolgozók illetményét januárban.

Amennyiben ugyanis a munkáltató 184 órában határozta meg a januári munkaidő-keretet (23 napban), akkor 8 óra túlmunkát el kell számolnia az érintettek irányában a munkáltatónak. Természetesen ha ez nem történik meg, mindenképpen további jogi lépéseket teszünk az ügyben. A TMRSZ együttműködési készségének bizonyságául – függetlenül attól, hogy világos, és egyértelmű jogszabályi és belső norma rendelkezések vannak az ügy megítélése szempontjából és egyértelmű, hogy a gazdasági igazgató úr téves jogi értelmezést tett közzé – hajlandó megvárni az ORFK „hivatalos állásfoglalását” az ügyben. Azzal a fenntartással, hogy amennyiben 184 óra havi munkaidőkeretet határozott meg a PMRFK 2008. január hónapra, és nem történik meg rövid időn belül a jogsérelmet szenvedett hivatásos dolgozók „kártalanítása” a 8 óra túlmunka munkáltatói elismerésével (azaz szabadidőben kiadással, vagy a túlmunka megfizetésével), akkor ezzel kapcsolatban a szükséges jogi lépéseket megtesszük és kezdeményezzük a felelősök felkutatását, felelősségre vonását is.

Fentiek értelmében továbbra is elvárjuk Főkapitány Úrtól, hogy a kifogásunkban foglaltakkal kapcsolatban rövid időn belül egyértelmű és írásban közölt választ adjon.

 

Szekszárd, 2008. március 4.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit főtitkár