Nem vették tudomásul a kifogásunkat

A TMRSZ kifogását a Pest megyei RFK nem vette tudomásul. Szerintük a PMRFK gazdasági igazgatója által kiadott körlevele egy jogértelmezést tartalmaz. Érdekes módon kifogásunk benyujtása után a gazdasági igazgató egy ujabb átiratot adott ki, amelyben a megkifogásolt körlevélben leirtakat kéri nem kötelező erejűnek, csupán tájékoztató, értelmező jellegűnek tekinteni.

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

HIVATALA

 

Szám: 440-33/ /2008.

Hiv.sz: P-1/2008.

 

Szima Judit főtitkár asszony

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

 

Szekszárd

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

Főkapitány úr megbízásából a 2008. február 28-án megküldött levelére vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adom.

A PMRFK gazdasági igazgatója által kiadott – Önök részéről sérelmezett – körlevele egy jogértelmezést tartalmaz, amely az adott problémakörrel és jogterülettel kapcsolatos jogszabályokat és normákat veti össze, ebből következtetéseket levonva.

Figyelemmel arra, hogy az elmúlt években a fenti körlevélben foglaltakkal ellentétes gyakorlat volt érvényben, a vezetői szintű és a helyi rendőrkapitányságok közrendvédelmi vezetőivel történt egyeztetést követően gazdasági igazgató úr február 29-én újabb átiratot adott ki, amelyben a 2008. február 19-én kelt, 440-1370/420-2008. számú – többek között a szolgálati időkerettel, a pótlékokra való jogosultság megállapításával, kiszámításával kapcsolatos – körlevélben leírtakat kéri nem kötelező erejűnek, csupán tájékoztató, értelmező jellegűnek tekinteni.

A fentiekre tekintettel az átiratban foglaltakkal kapcsolatban végleges állásfoglalás nem született, a jogszabályok egységes értelmezésére és alkalmazására vonatkozó norma készítése folyamatban van.

Tájékoztatom, hogy az egységes jogalkalmazás céljából a kérdéskörben a múlt héten megkerestük az ORFK Jogi Főosztályát állásfoglalás céljából. Ennek tükrében fogjuk kialakítani a PMRFK hivatalos álláspontját. Ebben az esetben azonban értelemszerűen nem körlevél, hanem PMRFK intézkedés formájában kerül kiadásra a belső norma.

Kérem a fenti tájékoztatás szíves tudomásul vételét!

 

Budapest, 2008. március 3.

 

 

Dr. Pintér Gábor főtanácsos

mb. hivatalvezető

 

A PMRFK válasza PDF formátumban