TMRSZ a telefonlehallgatásról

A TMRSZ jogszerűen fordult az adatvédelmi biztoshoz a belső lehallgatások ügyében. Fellépésének eredménye az is, hogy az adatvédelmi biztos megállapította a belső lehallgatásokkal kapcsolatban, hogy a hívott Félnek, azaz a rendőrségi kötelékben tartozó
személynek is tájékozottnak kell lennie a felvételek készítéséről, annak tárolásának, illetve az azokhoz való hozzáférés lehetőségéről.

De nem csupán az adatvédelemre vonatkozó törvényi előírások, hanem a jogállami demokrácia szelleme és a jogbiztonság elve is megkívánja, hogy legyen egy belső
szabályzat, amelyben a rendőrségre beérkező telefonhívások rögzítésének mikéntje, és a hívásjelentésekhez való hozzáférés bárki számára megismerhető.

Ezt a szabályzatot a rendőrségi állomány valamennyi tagjának éppúgy, mint az állampolgároknak hozzáférhetővé kell tenni.

 

Teljes levelezés az ügyben