TMRSZ tájékoztató!

A TMRSZ álláspontja szerint a Zala megyei RFK. vezetése megsértette a Hszt. 5.§-t, a szolgálati viszonnyal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket nem a rendeltetésüknek megfelelően teljesítették, ami 15 nagykanizsai dolgozó jogos érdekének csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségének korlátozására alkalmas cselekedet, ami indokolatlan érdek, illetve jogsérelmet okozott, mivel a Hszt.194. §.(4) bekezdésében foglaltak alapján 15 dolgozó panaszjogát akadályozzák, korlátozzák.

A fentiek miatt az Országos Rendőr-főkapitány felé kezdeményeztük az érintett parancsnok(ok) ellen az eljárás megindítását, a felelős (ök) felelősségre vonását, a Hszt.194.§.-a alapján a II. fokú határozatok soron kívüli megküldését.