Nyílt levél

Nyílt levél a BRDSZ, FRDÉSZ és az FRSZ szakszervezeti vezetőknek…

Nyílt levél a BRDSZ, FRDÉSZ és az FRSZ szakszervezeti vezetőknek, hogy követelésünket – a schengeni csatlakozásban való sikeres és eredményes munka elismeréseként a rendőrségen dolgozókat is 50 ezer forint nettó jutalomban részesítsék – a Kormány felé határozott és egyértelmű állásfoglalásukkal megtámogassák, hogy azzal a Kormányra együtt sokkal erőteljesebb nyomást gyakorolhassunk.

Tettrekész Magyar Rendőrség
Szakszervezete
Szekszárd

Fax:06-74-511 575; Tel:06-70-459-01-99
Fax:0674511575, e-mail:tmrsz@interware.hu

NYÍLT LEVÉL

Szám:I/2207.

Bárdos Juditnak a BRDSZ Főtitkárának,
Kónya Péternek az FRDÉSZ Elnökének és
Pongó Gézának az FRSZ Főtitkárának!

SÜRGŐS!

Tisztelt Szakszervezeti Vezetők!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a csatolt tartalmú levelet juttatta el az igazságügyi és rendészeti miniszternek annak kapcsán, hogy Karácsony előtt a Határőrség minden tagját – a shengeni csatlakozásban való sikeres és eredményes munka elismeréseként – 50 ezer forint nettó jutalomban részesíti a Kormány.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete vezetősége és személyes meggyőződésem szerint is, a Rendőrség hivatásos, köztisztviselői és közalkalmazotti állománya áldozatos és eredményes munkája ugyanolyan mértékben és színvonalon járult hozzá ahhoz, hogy hazánknak a schengeni övezethez csatlakozása eredményes legyen.

Bízom abban, hogy az egyéb érdekképviseleti kérdésekben markánsnak mondható nézetkülönbségeink ellenére ebben a kérdésben egyet tudunk érteni. Abban is bízom, hogy a schengeni csatlakozásra tekintettel a határőr kollégáknak adott jutalom helyeslése mellett a jutalmazásnak a rendőrség személyi állományára történő – még 2007-ben megvalósuló – általunk elsőként szorgalmazott jutalmazását meg tudjuk erősíteni szervezeteitek vezetőinek, vagy vezetőségének támogató, és hasonló jellegű nyílt állásfoglalásával is.

Meggyőződésem, hogy ha ebben a jelentős kérdésben egyet tudtok érteni a TMRSZ nyílt levél formájában megfogalmazott álláspontjával és Ti is, kifejezitek rövid időn belül azt az egyértelmű, határozott véleményeteket, hogy a Határőrség kollektív elismerésének tükrében a rendőröket is elismerésben KELL részesíteni, a schengeni csatlakozás érdekében kifejtett munkája elismeréseként, mert ennek elmaradása az integrációt követően megalakuló Rendőrségen belül komoly feszültségeket tud okozni az egykori határőr és rendőr állomány között.

Felhívnám a figyelmeteket arra, hogy a Rendőrség számára 2007. áprilisában egységesen adott 50 ezer forintos jutalmat a rendőrség hivatásos állománya (tehát nem a teljes állomány), nem a schengeni csatlakozásra tekintettel, hanem a költségvetési törvény által biztosított keresetnövekedésre biztosított forrás terhére, és az országos rendőrfőkapitány döntése alapján (tehát nem a Kormány, vagy az IRM külön keretéből kormánydöntés alapján) kapták kollégáink.

Nyilvánvaló, hogy amennyiben követelésünket határozott és egyértelmű állásfoglalásotokkal Ti is megtámogatjátok, azzal a Kormányra sokkal erőteljesebb nyomást tudnánk gyakorolni e kérdésben.

Természetesen amennyiben nem gondoljátok úgy, hogy ezt a jutalmat a rendőrök is megérdemelnék, vagy nem válaszoltok levelünkre rövid időn belül, és nem követelitek Ti is erélyesen és határozottan a teljes rendőrségi állomány részére ezt a pénzt (jutalmat), azt kénytelenek vagyunk tudomásul venni, és hallgatásotokat úgy értékelni, hogy nem értetek egyet követelésünkkel.

Ugyanakkor álláspontunk szerint jogilag is támadható a Kormány nyíltan diszkriminatív, a rendőröket sértő (és megalázásukra is alkalmas) megkülönböztetése, ezért kérünk benneteket, hogy saját tagságotok érdekében azt a tájékoztatást szíveskedjetek megtenni irányukban, hogy a TMRSZ természetesen az FRSZ és BRDSZ rendőrségi dolgozó tagok érdekében is kész a diszkriminatív megkülönböztetés megállapítását keresettel megtámadni akár a bíróságon is.

Kérlek Benneteket, hogy határozott és egyértelmű személyes vezetői álláspontotokról, vagy a szervezetetek vezetőségének álláspontjáról – figyelemmel a közelgő ünnepek miatt a jutalmazás „kikényszerítésének” fontosságára – legkésőbb 2007. december 20-án 12. 00 óráig tájékoztatni szíveskedjetek a TMRSZ Központi Irodáját a 06 74 – 511-575 faxszámon.

 

Szekszárd/Budapest, 2007. december 19.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit főtitkár