BRDSZ válaszolt az FRSZ nevében is…

BRDSZ válaszolt az FRSZ nevében is a rendőrségi dolgozók 50 ezer forintjára vonatkozóan.

A TMRSZ válasza: továbbra is bízik benne, hogy a „jobb későn, mint soha” mondás alapján a TMRSZ kezdeményezésének köszönhetően rendőrkollégáink is hasonló mértékű jutalmazásban részesülhetnek a schengeni csatlakozásra tekintettel.

 

Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók
Szakszervezete
Intéző Bizottsága

Szám: 51-492/2007.

Szima Judit asszony részére
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

Szekszárd

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, valamint a Független Rendőrszakszervezet nevében tájékoztatom, hogy az Ön által elküldött nyí1t levél előbb került fel az Önök szakszervezetének honlapjára, mint azt a érintettek megkapták volna. Ennek ellenére a két szakszervezet úgy döntött, hogy az Ön által felvetett kérdést december 22-én a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács ülésén kívánja megbeszélni, annak ellenére, hogy ennek az időpontja nem egyezik az Ön által megszabott határidővel.

 

Budapest, 2007. december 19.

Tisztelettel:


Dr. Bárdos Judit
főtitkár

BRDSZ levél

 

 

Tettrekész Magyar Rendőrség
Szekszárd
Fax:06-74-511 575; tel:06-70-459-01-99 Fax:0674511575, e-mail:tmrsz@interware.hu

Szám:I-1/2207.

Bárdos Juditnak a BRDSZ Főtitkárának,
Budapest

Hsz:51-49212007.
SÜRGŐS!

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

Köszönöm gyors reagálását az ügyben, de sajnálattal állapítom meg, hogy a feltett kérdésünkre nem válaszolt érdemben.

Nem kívánok részletekbe menő vitába bocsátkozni, de tény, hogy jelen esetben nincs jelentősége a fax-honlap sorrendiség témakörben a “melyik volt előbb?” alcím megvitatásának. Azért nincs jelentősége, mert a nyílt levélnek van egy olyan lényeges tulajdonsága, hogy azt még a címzettnek sok esetben nem is kézbesítik. Ezért nyílt levél a megnevezése, közlése nyilvános, ezért annak tartalmáról az érintettek – mint ahogy Önök is imponáló sebességgel értesülnek.

Sajnálattal veszem tudomásul, hogya TMRSZ e körben kifejtett erőfeszítéseit, azaz, hogy a Rendőrség végrehajtói állománya is mielőbb – lehetőség szerint még ebben az évben megkapja a nettó 50.000 Ft-ot Önök a RÉT ülésen kívánják ezt megvitatni a munkáltatói oldallal.

Úgy gondoljuk, hogy nem a RÉT kompetenciája ennek megvitatása, azon egyszerű oknál fogva, hogy ezt a pénzt az IRM Kormánykeretből kapta rendkívüli juttatásként, azaz a Határőrségnek, mint munkáltatónak ugyanúgy nem volt ráhatása az összeg juttatására, mint ahogy erre feltételezhetően az ORFK-nak sem lesz kerete illetve ráhatása.

Nem értem, hogy egy egyszerű nyilatkozat megtétele, hogy igenis kérjük, követeljük a Rendőrség minden egyes tagja számára is a Határőrségnek a sikeres schengeni csatlakozásra tekintettel adott 50 ezer forint jutalmat, miért okoz problémát, akár a BRDSZ akár az FRSZ számára?

A saját tagságuk érdekében is álló követelés esetében miért okoz problémát, hogy a “munkáltató tudta nélkül” megfogalmazzák és annak közzétételével, eszmei támogatásukkal erősítsék a TMRSZ követelését?

Jelenlegi válasza alapján úgy látszik a TMRSZ számára, hogy a BRDSZ és az FRSZ szakszervezeteknek nincs autonómiája, még akkora mozgástere sincs, hogy egy nyilvánvalóan a tagsága érdekében is hasznos követelést megfogalmazzon, azt közzétegye és ezzel erősítse a TMRSZ tőrekvéseit, azzal azonosulni tudjon.

Álláspontunk szerint az érdemi érdekképviselet, a dolgozók érdekeinek a hangoztatása, követelése mindennél fontosabb kellene legyen, még annál is, hogy a munkáltató “hajlandó a RÉT napirendjébe felvenni” a TMRSZ követelésének “megtárgyalását”.

Ehelyett Főtitkár Asszonytól egy halogatással egyenértékű, presztízs-sértettség jellegű, nem érdemben válaszoló levelet kaptunk.

Nem értem, hogy egy ilyen kérdésben a személyes presztízs szempontok miért élveznek előnyt a BRDSZ-nél is és az FRSZ-nél is (levele tanúsága szerint), akkor amikor ezzel szemben kb 35 ezer rendőrségi dolgozó érdekét kellene figyelembe venni.

Természetesen ha Önnek ezek a presztízs szempontok – úgy látszik – fontosabbak, mint érdemben kiállni 35 ezer dolgozó juttatásának követelése mellett, azt sajnálattal veszem tudomásul, és csak annak tudom be ezirányú válasza megtagadását, hogy Önnek, mint nyugdíjban részesülő egykori BM-esnek és emellett visszafoglalkoztatottként havi félmilliós ORFK jövedelemben részesülőnek, ennek az 50 ezer forintnak a követelése nem annyira egzisztenciális fontosságú kérdés, mint egy járőrnek, vagy mint egy közalkalmazottnak.

Rendkívüli módon sajnálom, hogy ismét tanúbizonyságát adta az FRSZ és a BRDSZ vezetése is annak, hogy a presztízs szempontok előrébb valóak számukra, mint az állomány gyors, hatékony, és jelen esetben a rendőrségen belül működő mindhárom szakszervezet összefogásának esélyét is lehetővé tevő – igaz a TMRSZ által kezdeményezett – javaslatnak a demonstratív jellegű támogatása.

A TMRSZ félretette az Önökkel szembeni fenntartásait a teljes rendőri állomány érdekében, ezért fordultunk közvetlenül Önökhöz.

Jelenleg úgy látszik hasztalan. Már csak abban bízunk, hogy a december 22-i RÉT ülésen érdemi és eredményt hozó tárgyalást fognak a munkáltatóval folytatni a kérdésben és bizakodunk abban, hogy a munkáltatói oldal képviselői is támogatni fogják kezdeményezésünket. Meggyőződésünk, hogy mást hitelesen nem is nagyon képviselhetnek ebben a kérdésben sem Önök BRDSZ és FRSZ vezetők, sem a rendőri vezetők által képviselt munkáltató.

Bízunk benne, hogy a “jobb későn, mint soha” mondás alapján – igaz lehet, hogy ezek alapján csak Karácsony után – de a TMRSZ kezdeményezésének köszönhetően rendőrkollégáink is hasonló mértékű jutalmazásban részesülhetnek a schengeni csatlakozásra tekintettel.

Természetesen válaszát annak érdekében tesszük közzé, hogya RÉT ülés érdemi előrelépést hozzon és annak megismerését követően ne merüljön fel senkiben fel a “vajúdtak a hegyek, de egeret szültek” mondás örökérvényű igazsága.

 

Szekszárd/Budapest, 2007. december 19.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit főtitkár

 

TMRSZ levél 1. oldal

TMRSZ levél 2. oldal