A rendőri vezetés szerint…

A rendőri vezetés szerint a határőség és rendőrség integrációjáról készült írásos előterjesztések, tájékoztatók, értekezletek anyagai titkosak, de a főtitkárt ha igényli SZÓBAN tájékoztatják…

 

Tettrekész Magyar Rendőrség

Szakszervezete

 

Szám: ORFK-26/2007.

 

Dr. Bencze József r. vezérőrnagy

Országos Rendőr-főkapitányság

Vezetője

 

 

Budapest

 

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

 

Tisztelettel kérem Önt, hogy a rendőrség és határőrség integrációjával kapcsolatosan tartott összes értekezlet szószerinti jegyzőkönyvét, illetve az Önök által előterjesztett írásos anyagokat, valamint Piros Attila államtitkár Úr által, az IRM által megküldött anyagokat szíveskedjék részünkre megküldeni.

 

Szervezetünk ezidáig érdemi információkkal nem rendelkezik az integrációval kapcsolatosan.

 

Kérésünk közérdekűnek minősül.

 

 

Szekszárd/Budapest, 2007. 08. 19.

 

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit

főtitkár

 

 

TMRSZ LEVÉL

TMRSZ Fax

 

 

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

INTEGRÁCIÓS MUNKABIZOTTSÁG VEZETŐJE

 

 

Szám: 33-305/2007/2.

Hiv.szám: ORFK-26/2007.

 

 

Szima Judit asszonynak,

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének Főtitkára

 

 

Szekszárd

 

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

 

Dr. Bencze József r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány úr megbízásából tájékoztatom, hogy a Rendőrség és Határőrség integrációjával kapcsolatosan keletkezett iratok megküldésére vonatkozó megkeresését a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 19-20.§ai alapján megvizsgáltuk.

 

A kért iratanyagok döntés-előkészítő célból készültek, így azok az Avtv. 19/A.§ (1) bekezdése alapján – mint a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adatok – a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvánosak.

 

A fentiekből következően az érintett iratok megküldésének, azok esetleges nyilvánosságra hozatalának törvényi akadálya van. A rendőrség vezetése ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a jogszabályi keretek között az érdekképviseleti szervek – így a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete – megfelelő tájékoztatást kapjon az integráció menetéről, annak állásáról. Erre figyelemmel felajánlom Főtitkár Asszonynak, hogy igény esetén mint az integrációs munkabizottság vezetője, személyes találkozó keretében adok tájékoztatást az integráció jelenlegi állásáról, illetve a Főtitkár Asszony érdeklődésére számot tartó kérdésekről. Kérem, hogy amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel, úgy a találkozó lehetséges időpontját előzetesen jelezni szíveskedjék.

 

Tájékoztatom egyúttal, hogy a közérdekű adatok megismerésére irányuló igénnyel összefüggő döntés meghozatalára az azokat keletkeztető közfeladatot ellátó szerv rendelkezik hatáskörrel, így az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által készített iratok rendelkezésre bocsátására az Országos Rendőr-főkapitányság nem rendelkezik hatáskörrel.

 

 

Budapest, 2007. szeptember 04.

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Dobozi József

r. dandártábornok

 

ORFK válasz