A TMRSZ és annak vezetője elleni koncepciós eljárás története, oka – V. rész

2011.- TMRSZ által szervezett utcai demonstrációk,

mely szakszervezeti tevékenység nemzetbiztonsági kockázatot jelentett a hatalom szerint, így 2011.06.02-án a hatalom gépezetét beindították és

2011.06.03-án nem létező bűncselekményre egy nem létező eljárásban őrizetbe vettek 

nevtelenVisszatérve az eseményekre: az Országház előtt már közel egy hónapja tartottunk demonstrációkat a szolgálati nyugdíjjal kapcsolatos szerzett jogok visszamenőleges hatállyal történő elvétele   miatt, amelynek főszervezője voltam.  ( itt tölthető le videon egyik nyilatkozatom ezzel kapcsolatban ) Itt  a nyugdíjak elvételéről nyilatkozom, illetve arról, hogy a legfőbb ügyész, ha bűncselekmény megalapozott gyanúját látja, úgy a Lázár-Balsai ellen adjon ki elfogatóparancsot.

  • 06.02-án Orbán Viktor miniszterelnök egyeztetést folytatott a rendvédelmi szakszervezetekkel az Országházban a nyugdíjak elvételéről, de Orbán Viktor miniszterelnök meghívása ellenére dr. Kövér László országgyűlési elnökön keresztül megakadályozta, hogy azon részt vegyünk. A belépésünket azon indok alapján tagadták meg, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentünk, és így az állandó belépési engedélyünk is visszavonásra került, egyben utasításba adta a házelnök, hogy oda semmiképp nem mehetünk be.

Orbán Viktor miniszterelnök csak azon szakszervezetekkel volt hajlandó tárgyalni, akik biztosították Dr. Pintér Sándor belügyminiszteren keresztül őt a munkavállalók saját szerzett jogaikról felhatalmazásuk nélküli lemondásáról. ( itt tölthető le a TMRSZ nevében tett közleményünk )

  • Ekkor már az egyik legfőbb közjogi méltóság részéről kiadásra került a TMRSZ lerohanása , és bármi áron történő előzetes letartóztatásom elrendelése, mely tényről a magas rangú vezetők tudomással bírtak, illetve a hozzájuk közel álló kör is. Arroganciájukat mi sem mutatja jobban, mint az, hogy azon a napon délelőtt megüzenték nekem, hogy letartóztatnak, megmérgeznek. http://tmrsz.hu/2011/06/20/lecsuknak/

Ilyen üzenet után kaptuk az sms-t, hogy menjünk el a Belügyminisztériumba tárgyalni 13 órára, ahol – álláspontom szerint – kárörvendő, gúnyos mosolygások közepette Laukó László is ott ült, mint KMB-s a Belügyi Érdekegyeztető Tanácson Vincze Tibor RKDSZ vezető mellett.  Egyébként a letartóztatásomról szóló üzenet is – álláspontom szerint –e szakszervezettől jött. Vincze Tiborról meg a szakszervezetüklről Lázár Jánoshoz való kötődésükről már írtam, illetve a www.tmrsz.hu honlapján ha az rkdsz szóra rákerestek, akkor több mindent megtudhattok róluk. E tárgyaláson továbbra sem voltunk hajlandóak a szerzett jogok tekintetében engedni. ( itt tölthető le a tárgyalás utáni nyilatkozatom )

És gőzerővel beindult a gépezet!

2011.06.02-án a Legfőbb Ügyészségen, dr. Kiss Éva osztályvezető két határozatot hozott. Egyik határozat szerint a feljelentő T. Enikő által tett hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt a Szekszárdi Nyomozó Ügyészségen lévő és iktatott bűnügyben a büntetőeljárás ügyészi feladatainak ellátására a Kaposvári Nyomozó Ügyészséget jelölte ki azzal, hogy a kijelölés ellen a feljelentő a kézhezvételtől 8 napon belül panasszal élhet. A másik határozat lényege, hogy a másodfokú ügyészi feladatok ellátására a Somogy Megyei Főügyészséget jelölte ki, szintén azzal, hogy a feljelentő a kézhezvételtől számítottan 8 napon belül panasszal élhet. Ezen határozatok 2011.06.03-án érkeztek meg a Kaposvári Nyomozó Ügyészségre. T. Enikőt is vélhetőleg galambpostával értesíthették, mert a határozatok keltének másnapján már a Kaposvári Nyomozó Ügyészégen voltak a határozatok ( itt tölthető le a 2 db igen érdekes határozat )

 2011.06.02-án mozgósították ezzel egyidejűleg Budapestről a Fejér Megyei Főügyészséget is, akik az ellenünk indított és szintén bűncselekmény hiányában megszüntetett ügyben T. Enikő feljelentésére nyomozás folytatását rendelték el, DE a megszüntető határozatukat nem helyezték hatályon kívül, azaz nem derült ki, hogy milyen konkrét adatok alapján került erre sor, tehát csak egy eset van, mégpedig az, hogy az ügyészi törvény alapján a mindenkinek utasítást adó személy intézkedett.   ( itt tölthető le az igen érdekes határozatuk )

2011.06.02-án Kaposvárra még meg sem érkeztek a legfőbb ügyészségi határozatok, a Fejér megyével elrendeltetett legfőbb ügyészi utasítás alapján nyomozás folytatását, a Kaposvári Nyomozó Ügyészség szintén legfőbb ügyészi utasítás alapján egy megszüntetett ügyükhöz Ny.37/2011/7-I. szám alatt egyesítette azt be. A megszüntetett ügy befejezett száma Ny.37/2011/7-es szám volt, a /7-I. pedig az egyesítő határozat. Tehát nyomozás továbbfolytatásáról semmiféle határozat nem született, ami jogszabályokkal ellentétes, így igaz az, amit a kezdetektől végig hangoztattam, hogy egy nem létező ügyben folyik eljárás a mai napig. ( itt tölthető le az igen érdekes határozatuk )

Ugyanakkor a Legfőbb Ügyészség határozata alapján a Szekszárdi Nyomozó Ügyészség bűnügye nem került beegyesítésre a Kaposvári Nyomozó Ügyészség által, amely eljárás volt munkavállalónk – maga által bevallottan – bosszúból tett feljelentésére és papírfecnijeire épült. Továbbá nem volt nyomozás elrendelése sem. Mindezen tényekről,hogy törvénytelen eljárás folyik tudomással bírt a Legfőbb Ügyész és az általa kijelölt Somogy Megyei Főügyészség.

Akkora kapkodás jellemezte a politika által generált ügyet, hogy már maguk sem tudták, hogy mit csinálnak, de a kiadott közleményeikben saját magukat leplezték le, azaz bizonyították véleményem szerint, hogy a politika által irányítottan , a törvényeket semmibe véve jártak el , és megtévesztették szándékosan úgy az országgyűlést, mint a magyar embereket.

Dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes közokiratban foglaltan nyilatkozott az Országgyűlésben 2013. év 279. ülésnapján a 160. felszólalás keretében, ahol valótlant állított, amikor azt közölte a közjogi méltóságokkal, hogy

 „A Kaposvári Nyomozó Ügyészség 2011. június 3-án a nyomozás továbbfolytatását rendelte el és ehhez az ügyhöz egyesítették a továbbfolytatás elrendelését követően a Székesfehérvári Nyomozó Ügyészség nyomozását.” ( itt tölthető le dr. Belovics Ervin nyilatkozata )

Ezzel ellentétben Dr. Horváth Szilárd Somogy Megyei Főügyészség vezetője azt közölte, hogy „a Kaposvári Nyomozó Ügyészség 2011. június 2. napjánkonkrét adatokkal alátámasztott feljelentés alapján hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt rendelt el nyomozást a TMRSZ működése során elkövetett cselekmények miatt ismeretlen tettes ellen””.

A Somogy Megyei Főügyészség az MTI-nek leadott közleményében, amit több sajtóorgánum is átvett, tényként állította, egyéb más valótlan állítása mellett, amelynek okán a Kaposvári Városi Bíróság bírója előzetes letartóztatásba helyezett minden alap nélkül, tudomással bírva azon tényről, hogy arra nincs jogalapjuk csak a politika ezt kívánta tőlük is.

Itt tölthető le : MTI közlemény 2011. november 25. , Napiász 2012. május 9. , Szakszervezetek.hu 2012. május 9., MNO.hu 2012. május 9.,  MNO.hu 2011. november 27., , MNO.hu 2011. november 25.,  Zaol.hu 2011. november 25.)

Összefoglalva:

  1. A Kaposvári Nyomozó Ügyészség közvádló állításával ellentétben 2011. június 3-án a nyomozás továbbfolytatását nem rendelte el.
  2. A Kaposvári Nyomozó Ügyészség által 2011. június 2. napján és 2011. június 3. napján kelt, nyomozást elrendelő határozat nincs.
  3. A Kaposvári Nyomozó Ügyészség által a Szekszárdi Nyomozó Ügyészség Ny.75/2011. (T. Enikő feljelentése és mellékletei) egyesítő határozata nincs.
  4. A Székesfehérvári Nyomozó Ügyészség Nyom.263/2009-es ügyről van egyesítő határozat oly módon, hogy a nyomozás továbbfolytatásáról nincs határozat az NY.37/2010-es ügyben 2011.06.02-án, illetve az egyesített ügyirat anyagról iratjegyzék sincs a nyomozati anyagban, azaz nem tudni a meglévő iratok eredetét, annak minden dokumentumának meglévőségét.
  5. Somogy Megyei Főügyészség, mint a törvényességet felügyelő szerv, a Legfőbb Ügyészi határozat alapján maga is részt vett e törvénytelenségek folyamatos generálásában, aki jelen koncepciós eljárásban is a II. fokon a közvádat képviseli, szembemenve az Alaptörvényben, az ügyészi törvényben, a büntetőeljárásban, a Btk-ban megfogalmazottakkal is.
  6. Mindezen tények elkendőzésére is a nyomozati iratokat átláthatatlanná tették.
  7. Miután a Legfőbb Ügyészségen dr. Polt Péter, mint a legfőbb ügyész az, aki közvetlen utasítást adhat e koholt eljárásban a személyes közreműködése egyértelműen megállapítható, figyelemmel arra is, hogy egyetlen egy esetben nem intézkedett a hozzá intézett felülvizsgálatoknál, azokat érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A Legfőbb Ügyészség különböző osztályai „csak” indokolásokat adnak a mai napig.

Mindez nem meglepő, hiszen az egész büntetőeljárást a káosz jellemzi……azaz politika által generált ügyről van szó,  ami azonban nem teheti jogszerűvé a jogellenességeket!!!  

A következő részben a bíróság túlkapásait, valamint 2011.06.03-tól való a történéseket mutatom be.

Köszönöm, hogy elolvasták. Megköszönöm, ha másoknak is elmondják.

A következő rész pár nap múlva várható.

Szima Judit TMRSZ főtitkára

koncepciós eljárásban

 I.r. vádlott

és sértetti törvényes képviselő

pártatlan és tisztességes

eljáráshoz való alapjogától  megfosztott

 

Szekszárd, 2016.november 14.

Előzmények:

http://tmrsz.hu/2016/11/08/a-tmrsz-es-annak-vezetoje-elleni-koncepcios-eljaras-tortenete-oka-iv-resz/

http://tmrsz.hu/2016/11/03/a-tmrsz-es-annak-vezetoje-elleni-koncepcios-eljaras-tortenete-oka-iii-resz/

http://tmrsz.hu/2016/10/27/a-tmrsz-es-annak-vezetoje-elleni-koncepcios-eljaras-tortenete-oka-ii-resz/

http://tmrsz.hu/2016/10/24/a-tmrsz-es-annak-vezetoje-elleni-koncepcios-eljaras-tortenete-oka-i-resz/