Szakszervezetek árulása

Hajszálfinom érzékünk van a hamis hangok iránt, avagy rendvédelmi szakszervezeti érdekképviselet 2016-ban…

1309035680-5JYW9A2016.08.25-én a TMRSZ képviselőjének kérésére a TMRSZ munkatársa telefonon kereste meg a rendőrségen működő társszakszervezeteket, mert álláspontunk szerint a Hszt módosítás tervezete több részében elfogadhatatlan és ismételten súlyosan sérti a munkavállalók érdekeit, így egyeztetett módon és nyomatékkal kellene fellépniük véleményünk szerint az érdekvédelmi szervezeteknek ezért kértük – mivel honlapjaikon nem lelhető fel a tervezetre adott észrevételük, véleményük –, hogy küldjék meg a 2016. augusztus 16-án a Belügyminisztériumtól érkezett a 2016. évi ……….. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és kapcsolódó más törvények módosításáról szóló törvény tervezete előzetes egyeztetés keretében adott véleményezésüket.

A megkeresett szakszervezetekkel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatások hangzottak el:

A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ) azt a tájékoztatást adta, hogy a szakszervezet nem írt véleményezést, azt a BÉT munkavállalói oldal közösen készítette el, Powell Pál a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete elnökétől kérjük.

A Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) főtitkárának tájékoztatása szerint a BÉT munkavállalói oldalülésen arról döntöttek, hogy közös véleményezést adnak be, ezért külön nem is írtak, így a véleményüket oldalelnök úrtól, Powell Páltól kérjük.

A Rendőr Szakszervezetek Védegylete (RSZV)  főtitkára és a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezet (RKDSZ) elnöke is akként nyilatkozott, hogy a BÉT munkavállalói oldal együttes véleményezést készített, a véleményt Powell Úrtól kérjük el.

Powell Pál a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete elnöke megerősítette, hogy a BÉT munkavállalói oldala együttes véleményezést készített, ígérte, hogy a véleményezést e-mailen megküldi.

Végül megkerestük a Magyar Rendvédelmi Kar (MRK) vezetőjét is, hiszen a törvény erejénél fogva több ezer tagunk az ő tagságukhoz is tartozik:

Dobson Tibor tű.ddtb elnök elmondta, hogy készítettek véleményezést, azt a Belügyminisztériumba megküldték, ott van, nem szeretné megküldeni másnak.

Összegezve: Powell Pál a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete elnöke úgy adott be véleményt a munkavállalói oldal nevében, hogy előzetesen arról a TMRSZ-t nem is tájékoztatta, mint a munkavállalói oldalhoz tartozó szakszervezetet.

Powell Pál, aki a Munkavállalói oldal elnökeként írta alá az Államtitkár Úrnak szóló levélbe foglalt véleményt, a teljes munkavállalói oldal nevében tett nyilatkozatot, azaz mint levele tárgyában is megjelölte a „Rendvédelmi szakszervezetek közös véleménye a rendvédelmi egészségkárosodási járadékkal kapcsolatosan”.

A TMRSZ ez úton is közli, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete elnökének felhatalmazást nem adott, így Powell úr nem tehetett joghatályos nyilatkozatot a TMRSZ nevében a BM felé!

Ezt jeleztük Belügyminiszter Úr felé is ( levelünk innen letölthető ).

Itt kívánunk kitérni arra a tényre is, hogy sem jogszabály, sem szervezetünk alapszabálya – feltehetően a többi szakszervezet alapszabálya – nem teszi lehetővé, hogy egy kívülálló 3. illetéktelen személy a szervezet nevében nyilatkozatokat tegyen.

Vélhetően azon oknál fogva került sor arra, hogy Powel Urat elnöknek tekintik a többi szakszervezeti vezetők, mivel 2011. októberében létrehozták a Katonai és Rendészeti Szakszervezetek Kamaráját a Rendvédelmi Érdekegyeztető Fórumhoz kapcsolódóan ( megjegyezzük a RÉF azóta már RÉT lett, s a BÉT-tel nem azonos ), melynek a TMRSZ nem tagja. / Az interneten fellelhető hivatkozás :

http://www.hrportal.hu/c/megalakult-a-katonai-es-rendeszeti-szakszervezetek-szakmai-kamara-20111006.html Viszont amennyiben ezen szervezet még fennáll, akkor annak a nevében kellett volna beadni a véleményt, amennyiben rendelkezik felhatalmazással a szakszervezetek tagságától.

A TMRSZ tájékoztatást ad arról is, hogy a megkeresésünk után megküldött „rendvédelmi szakszervezetek közös véleményé”-t (innen letölthető) elfogadhatatlannak, értelmezhetetlennek és elnagyoltnak látja, megjegyezve azt is, hogy a vélemény nem terjed ki a teljes tervezetre, annak csak egy pontjára fókuszál, mit sem törődve az egyéb ( pl. készenlét ) súlyosító rendelkezésekkel .

A Magyar Rendvédelmi Kar véleményezésének megismerhetetlensége tárgyában pedig annyit kívánunk megjegyezni, hogy a karnak tagja valamennyi rendvédelmi dolgozó ( azaz a TMRSZ tagjai is ) ,  így álláspontunk szerint a véleményt nyilvánosságra kellett volna hozniuk, nemhogy a megismerhetőségéről úgy nyilatkozni, mint azt elnök úr tette.

A TMRSZ álláspontja az, hogy ezen szakszervezetek saját magukat, ezáltal a munkavállalókat  folyamatosan gyengítik. Meglátásunk szerint a többi szakszervezetek tagsága sem arra adott felhatalmazást a tisztségviselőiknek, hogy érdekeik képviseletét mellőzzék, elbagatelizálják, 3. illetéktelen személyre, szervezetre azt átruházzák!

Továbbá álláspontunk az, hogy az MRK sem járhat el öntörvényűen, mivel a tájékoztatási kötelezettsége fennáll a munkavállalók felé!

TMRSZ

Előzmény:

http://tmrsz.hu/2016/08/24/tiltakozunk/

http://tmrsz.hu/2016/08/25/hszt-modositas-tmrsz-altalanos-velemenye/

http://tmrsz.hu/2016/08/26/bm-hszt-tervezete-elfogadhatatlan/

http://tmrsz.hu/2016/07/11/tea-delutan-bm-szakertoi-uleskent/