A Pécsi Ítélőtáblához fordult Főtitkár Asszony

pécsi ítélőtáblaMint azt a Főtitkár Asszony elleni koncepciós eljárás kapcsán az Alkotmánybírósághoz benyújtott panaszunk kapcsán írt híradásban is jeleztük, mivel a Szekszárdi Törvényszék egészében elfogult a politikai megrendelésre indított Szima Judit és társai elleni büntetőeljárásban mind Főtitkár Asszony, mind a TMRSZ, mint egyéb érdekelt, mind főtitkárunk meghatalmazott védője, sőt az eljárás II.r. vádlottja is, benyújtotta az elfogultsági kifogását a törvényszék ellen. A kizárási indítvány megtételének lehetősége azért van a Büntetőeljárásról szóló törvénybe iktatva, hogy az érintett személyek – amennyiben a bíróság elfogultságát, pártosságát észlelik, azaz azt, hogy a bíróktól nem várható igazságos, befolyástól mentes eljárás, ítélet – élhessenek a tisztességes eljáráshoz való jogukkal, s kérhessék azt, hogy a befolyás alatt álló bírák ne dönthessenek ügyükben, mivel ezen esetben igazságos ítélet nem várható, mely nem egyeztethető össze a jogállamisággal, az emberi alapjogokkal.

A kérelem ellenére a Pécsi Ítélőtábla nem bírálta el főtitkárunk által személyesen benyújtott Szekszárdi Törvényszék kizárására irányuló indítványát. Azaz a büntetőeljárás eddig megszokott tisztességtelen és pártatlanság látszatára sem adó menete folytatódik, annak ellenére, hogy a jogorvoslathoz való jog mind az Alaptörvényben, mind a büntetőeljárási törvényben biztosított. Feltételezhető az is, hogy Szima Judit indítványa felterjesztésre sem került az ítélőtáblára a törvényszék által, mely szintén bizonyítéka lehet a törvényszéki elfogultságnak. Ezen ok miatt is és az indítvány elbírálása végett is kérelemmel éltünk az ítélőtábla felé, mely teljes terjedelmében itt olvasható.

TMRSZ