TMRSZ véleményből a 0/2-es Hszt tervezetre III. részlet


Mindezek ellenére – bízva abban, hogy a TMRSZ javaslatai egyszer talán valóban meghallgatásra és elfogadásra kerülnek – részleteiben az alábbiakat tartjuk szükségesnek kinyilvánítani, fenntartva az utóbbi években megfogalmazott javaslatainkat is.

  1. Elsődlegesen sérelmezzük azon tényt, hogy a szakszervezetek által a 2015. január 16-i BÉT-ülésen történt felvetések, az írásban beküldött javaslatok nem kerültek figyelembe vételre, mely nagyon jól megállapítható a korábbi és a jelenlegi Tervezet összehasonlítása alapján. Tulajdonképpen megállapítható a munkavállalói érdekképviseletek véleményének, javaslatainak semmibe vétele, a formális javaslatkérés.
  2. Az első tervezethez képest mindösszesen a megbízási díj, illetve az időpótlék százalékos arányában, azok felső határának tekintetében történt kisebb arányú feltételezhetően pozitív változás, bár ez sem konkretizálható, mivel nem tudható, hogy mely összegnek a százalékára vonatkozik a tervezetbeli szabályozás.
  3. Határozottan tiltakozunk az ellen, hogy az eredeti tervezethez képest az új Tervezet nemhogy garanciákat építene be a tervezett – túlzott és aránytalan, Alaptörvény ellenes – alapjogi korlátozásokkal kapcsolatban, illetve ezek körét a szükségesség-arányosság elve szerint szűkítené, hanem további alapjogi korlátozásokat vezet be.

tiltakozunk
Azaz a Tervezetbe bekerült  34. §-ként a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozása. Megjegyezzük, hogy az alcím is megtévesztő,  mivel nemcsak az adatvédelemmel kapcsolatos normatív tartalmat szabályoz, hanem lehetőséget biztosít a rendvédelmi szervnek arra, hogy a hivatásos állomány tagját technikai eszköz igénybe vételével is ellenőrizhesse. Ez már alapjaiban sérti az emberi méltóságot, mivel a megfogalmazás alapján semmiféle konkrét körülménynek, feltételnek nem kell fennállnia ahhoz, hogy megfigyelhessék a hivatásos állomány tagját, azaz mértéktelen teret enged az elöljárói visszaéléseknek. Az adatvédelemmel kapcsolatban a 30 napig – mely további 30 nappal beépített garanciális szabályok nélkül, diszkrecionálisan meghosszabbítható – tartó adatkezelés is súlyos aggályokat vet fel.

 

TMRSZ

Előzmények:

http://www.tmrsz.hu/2015/02/04/tmrsz-velemenybol-a-02-es-hszt-tervezetre-ii-reszlet/

http://www.tmrsz.hu/2015/02/03/tmrsz-velemenybol-a-02-es-hszt-tervezetre-i-reszlet/

http://www.tmrsz.hu/2015/02/02/tmrsz-a-02-es-hszt-tervezetre/

http://www.tmrsz.hu/2015/01/19/tmrsz-a-01-es-hszt-tervezetre/