Tájékoztató – 2012.01.26. (Nyugdíj)

TÁJÉKOZTATÓ
AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁHOZ
BENYÚJTANDÓ KERESETEKRŐL

TISZTELT NYUGDÍJASOK!

Tájékoztatunk benneteket, hogy a részben megváltozott jogszabályi környezet áttanulmányozása alapján a szolgálati nyugdíjak szolgálati járadékká történő átminősítése kapcsán szakszervezetünk a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához (a továbbiakban: Bíróság) fordul.


TÁJÉKOZTATÓ

A Bírósághoz a közelmúltban beérkezett számos beadvány miatt a Bíróság azt kérte, hogy csoportos, összesített beadásra kerüljön sor.

A leírtak alapján kérünk benneteket, hogy a lentebb található dokumentumot (meghatalmazás) 2 eredeti példányban aláírva juttassátok el részünkre a 7100 Szekszárd, Tanya utca 4. számra. A kitöltéssel kapcsolatos kérdéseitekkel forduljatok a 06-70-4318256 telefonszámhoz.

A meghatalmazás mellé kérjük, hogy az alábbi dokumentumok kettő másolati példányát is küldjétek meg:

– határozat a szolgálati viszony megszüntetéséről
– határozat a szolgálati nyugdíj rögzítéséről
– határozat a szolgálati nyugdíj megállapításáról

Abban az esetben, ha már megkaptátok a szolgálati járadékká minősítésről szóló határozatot, levelet, kérjük annak másolatát is két példányban

Az iratok mellé röviden adjátok meg a következő adatokat:

– mikor kerültetek hivatásos szolgálatba (szolgálati jogviszony kezdő napja),
– hol teljesítettétek szolgálatotokat (rendőrség, katonaság, bv, egyéb),
– meddig voltatok szolgáltban.
– Nyugdíjazásakor mennyi volt a teljes elismert időtök (szakközépiskola, egyéb munkaviszony, 1,2-es szorzó).

Fontos, hogy telefonos, és/vagy e-mail elérhetőséget adjatok meg!

Tájékoztatunk benneteket, hogy a beadványoknak legkésőbb 2012. március 31. napjáig be kell érkeznie hozzánk.

A meghatalmazásotok alapján a TMRSZ képvisel benneteket az eljárásban, további teendőtök nincs.

 

TMRSZ vezetősége

 

 

Letöltés: Meghatalmazás

 

 

Ügyintéző:

Csaba-Tóth Zsófia – Tel.: +36 70 334-1271